Vyhledávání


Redakce a kontakt

Redakce a kontaktní informace      


Vydává: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy
 

ISSN 0323-0937

Registrační číslo MK ČR E 18976

 

Šéfredaktor / Editor-in-chief: Eduard Maur

 

Výkonní redaktoři / Managing Editors: Ludmila Fialová, Jiří Woitsch

 

Redakční rada / Editorial Board: František Bahenský (Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.,  Praha), Josef Grulich (Historický ústav FF JU, České Budějovice), Pavla Horská (Praha), Jan Horský (Fakulta humanitních studiíí UK, Praha), Satoshi Murayama (Department of Humanities and Environmental Studies, Faculty of Education, Kagawa University, Kagawa), Ludmila Nesládková (Katedra historie FF OU, Ostrava), Sheilagh Ogilvie (The Faculty of Economics, University of Cambridge), Milada Říhová (Ústav dějin lékařství a cizích jazyků, 1. LF UK, Praha), Peter Teibenbacher (Institut für Wirtschafts-, Sozial- und Unternehmensgeschichte, Karl-Franzens-Universität Graz), Pavol Tišliar (Katedra etnológie a muzeológie, FiF UK, Bratislava), Alice Velková (Historický ústav AV ČR, v.v.i.,  Praha) 

Redakce: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Na Florenci 3, 110 00, Praha 1, e-mail: jiri.woitsch@post.cz, fialova@natur.cuni.cz

 

Vychází s podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organitzace RVO: 68378076

 

Tiskne: Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o., Krasíkovická 1787, 393 01 Pelhřimov, e-mail: ntp@ntp.cz, www.ntp.cz

 

Objednávky a distribuce: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Na Florenci 3, 110 00 Praha 1, Distribuce malotirážních tisků, e-mail: gergelova@eu.cas.cz

 

Vychází: dvakrát ročně.

 

Cena: 130,- Kč

Z publikací Etnologického ústavu