Vyhledávání


Atestační komise

 

Atestační komise se skládá ze stálé předsedkyně atestnační komise a členů atestační komise. Spolu s předsedkyní má atestační komise nejméně pět členů, z nichž nejméně jedna třetina jsou externí.  Atestační komise je sestavována ad hoc podle specializace atestovaných pracovníků z vedoucích vědeckých oddělení Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., a následujících významných vedoucích vědeckých osobností působících mimo Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., schválených Radou EÚ AV ČR, v. v. i. Složení atestační komise se projednává před zahájením atestací na zasedání Rady EÚ AV ČR.

 

Seznam externích členů atestační komise: doc. Petr Lozoviuk, PhD., doc. MgA. Tomáš Petráň, doc. PhDr. Miroslav Válka, PhD., doc. PhDr. František Vrhel, CSc., Mgr. Yasar Abu Ghosh, PhD., prof. PhDr. Josef Kandert, CSc., prof. Marta Ottlová, PhDr. Alena Jakubcová, prof. PhDr. Jaromír Havlík, CSc.

 

Plné znění vnitřního předpisu o atestacích naleznete zde.

Z publikací Etnologického ústavu