Vyhledávání


Granty a institucionální financování

V letech 2005 - 2011 pracoval buy Adobe Photoshop CS4 Extended oemEtnologický ústav na výzkumném záměru Kulturní identita a kulturní regionalismus v procesu formování etnického obrazu Evropy (č. AV0Z90580513)

Výzkumný záměr se zaměřoval na poznání české společnosti a její kultury ve vztahu k ostatním evropským i mimoevropským národům. Prostřednictvím zkoumání lokálních, regionálních, národních i menšinových kultur přispěl k vytvoření obrazu mnohonárodnostní Evropy s
buy Adobe Flash CS4 Professional oemjejími jedinečnostmi, zvláštnostmi, kulturními stereotypy a společnými znaky. Výzkumy a jejich publikační výstupy uskutečněné Etnologickým ústavem AV ČR, v.v.i., měly svoji etnologickou, folkloristickou, antropologickou a hudebněvědnou dimenzi. Vedle vědeckého přínosu měly významné přesahy pedagogické a popularizační. Splnění výzkumného záměru v tomto období bylo hodnoceno jako vynikající.

 

V roce 2012 Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., získal Institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace RVO 68378076. Dlouhodobá koncepce ústavu je rozpracována do roku 2016 a je shrnuta v Koncepčním záměru pracoviště na období 2012 - 2016.

 

 

 

 

 

 

Z publikací Etnologického ústavu