Vyhledávání


Rada Etnologického ústavu AV ČR v. v. i.

 

Interní členové

Předsedkyně: doc. Mgr. Daniela STAVĚLOVÁ, CSc.

Místopředsedkyně: Mgr. Jana NOSKOVÁ, Ph.D.

 

členové:
doc. PhDr. Hana VLHOVÁ-WÖRNER, PhD.
doc. PhDr. Lubomír TYLLNER, CSc.
Mgr. Václav KAPSA, Ph. D.
PhDr. Jiří WOITSCH, Ph.D.


Tajemník: PhDr. František BAHENSKÝ

 

Externí členové

PhDr. Daniel DRÁPALA, Ph.D.
prof. PaedDr. Bernard GARAJ, CSc.
PhDr. Petr JANEČEK, Ph.D.
doc. PhDr. Hana HLÔŠKOVÁ, CSc.
doc. Mgr. Vladimír ZVARA, PhD.

 

Z publikací Etnologického ústavu