Vyhledávání


předsednictvo

doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc., předseda

doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc., místopředseda

PhDr. Petr Skalník, CSc., tajemník

PhDr. Jiřina Langhammerová, tajemnice

 

členové

PhDr. Helena Beránková                              

RNDr. Viktor Černý, PhD.                            

RNDr. Eva Drozdová, PhD.                    

Mgr. Daniel Drápala, PhD. 

PhDr. Petr Janeček, PhD                               

prof. PhDr. Alena Křížová, PhD 

prof. MUDr. Jana Pařízková, DrSc.              

PhDr. Jana Pospíšilová, PhD.             

doc.RNDr. Miroslava Přidalová, PhD.             

 

 

 

Z publikací Etnologického ústavu