Vyhledávání


Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezka: Lidová architektura, sídla a bydlení     

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky, projekt číslo P410/11/1287

Řešitel: Jiří Woitsch


Spolupracovníci: František Bahenský, Adam Horálek, Martin Dohnal

 

Trvání projektu: 2011-2014

 

Náplň projektu: Cílem projektu je na základě detailního studia literatury, archivních pramenů a provedením terénních výzkumů vypracovat svazek Etnografického atlasu zaměřený na problematiku tradiční (lidové) architektury, sídel a bydlení s důrazem na jejich stav v 19. století.
 

Z publikací Etnologického ústavu