Vyhledávání


2009 – 2011: Postavení jednotlivce v řádových komunitách Čech a Moravy v raném novověku
 
Poskytovatel Grantová agentura Akademie věd České republiky, č. projektu IAA800150902, Nositel: Historický ústav AV ČR, v.v.i., spolupracovnice: Markéta Holubová

Z publikací Etnologického ústavu