Vyhledávání


Etnologický ústav  › Pracoviště  › Středisko vědeckých informací  › Hostinsky_karton_jedna

Otakar Hostinský Karton Jedna

 

LA-PNP / digitalizát /    sign. ÚEF                            obsah – místo – datace                                               počet listů
________________________________________________________________________________                     
//DOKLADY (vlastní – osobní)
1 – 9 /  001                         (ÚEF 1-247)                        Členský list-Diplom/
Gesellschaft für Musikforschung. Berlin 1881    1
                002, 003               (ÚEF 1-248 + 1-249)        Potvrzení o bzúhonnosti
(výpis z trestního rejstříku). Praha 1873                               1/a,b
                004                         (ÚEF 1-9)                             Výpůjční list. Mnichov 1879                                       1
                005                        (ÚEF 1-250)                        Subskripční list. Berlín 1881                                        1
006–008               (ÚEF 1-357 + 1-358)        Osobní výkaz 1890/91. Praha 1890                          2
(Uměleckoprůmyslová škola v Praze-UMPRUM)/Jährliche Personal-Standestabelle (Kunstgewerbeschule in Prag)
                009                        (ÚEF 1-252)                        Diplom/
Královská česká společnost nauk. Praha 1883    1
                010                        (ÚEF 1-257)                        Lékařské osvědčení (dr. Janovský). Praha 1889 1
                011                        (ÚEF 1-256)                        Legitimace OH/kurzy učitelské. Praha 1905         1
                012–015               (ÚEF 1-359 + 1-360)        Poznámky k návrhům na změnu zkušebního řádu
pro kandidáty učitelství na středních školách. Praha 1909            2listy (1)
// Korespondence (přijatá – vlastní)
10 – 78 / 001–128            (xxx)                                     DURDÍK, Josef /
„Jan Bušil“ (1837–1902)                1871–1898          69
79 / 001, 002                      (xxx)                                     DURDÍK, Pavel (MUDr.; 1843–1903)       1902      1/a,b
80 / 001, 002                      (xxx)                                     DURDÍK, Petr (????)                      1874                      1/a,b
81 / 001                               (ÚEF 1-258)                        HOSTINSKÝ, Bohuslav
(syn OH; 1884–1951)                     1907                      1(a)
82 / 001                               (ÚEF 1-158)                        MOUREK, Václav Emanuel (1846–1911)                1909      1(a)
83 / 001, 002                      (xxx)                                     neznámý                            (Salzburg) 1875                1/a,b
84 / 001                               (ÚEF 1-4)                            neznámý/nečitelné       (Vídeň) 1908                     1(a)
// Korespondence (přijatá – institucionální)
85 / 001                               (ÚEF 1-5)                            Česká hudba, redakce. Kutná Hora 1905              1(a)
86 / 001                               (xxx)                                     Filosofická jednota. Praha 1902                                1(a)
87 / 001                               (ÚEF 1-253)                        Královská česká společnost nauk/
V. E. Mourek (viz item 82). Praha 1902                 1(a)
88 / 001, 002                      (ÚEF 1-269)                        Královský (všeobecný) říšský archiv.
Mnichov 1879   1/a,b
89 / 001                               (ÚEF 1-7)                            Časopis Květy, redakce. Praha 1879                       1(a)
90 / 001                               (ÚEF 1-6)                            Ministerstvo kultu a vyučování. Vídeň 1900        1(a)
91 / 001                               (ÚEF 1-251)                        Slavia – Vzájemně pojišťovací banka, Gen.ředitelství.
                                                                                              Praha 1890                                                                        1(a)
92–94 / 001–004              (ÚEF 1-3; ÚEF 1-13; ÚEF 1-12)    Společnost vlasteneckých přátel umění.
                                                                                              Praha 1877, 1881, 1887                                 1+1/a,b+1(3)
95 / 001–003                      (ÚEF 1-254 + 1-255)        Zemský ústřední spolek jednot učitelských
v Království českém. Praha 1905              1+1obálka (2)
// Korespondence (odeslaná – osobní)
96 / 001                               (ÚEF 1-164)                        DUBSKÉMU ? /ad Drobné spisy/; 1909 1(a)
97–103 / 001–019            (xxx)                                     DURDÍKOVI, Josefu
/ad Akademie/; 1871–1893                        19(7)
104–105 / 001–006          (ÚEF 1-212–1-214 + xxx)              GEBAUEROVI, Janu
/ad profesura/; 1891, 1902                         6 (2)
106–135 / 001–103          (xxx)                                     HOSTINSKÝM – rodičům; 1876–1883                103 (31)
136 / 001                             (ÚEF 1-157)                        MOURKOVI, Václavu Emanuelovi
/Herbartova estetika/; 1909                      1(a)
 
137 / 001                             (xxx)                                     „Ctěný příteli!“ – nezjištěnému (b.d.)
                                                                                                              /estetika hudby, prosba – kooperace/;                1(a)
 
138–139 / 001–003          (ÚEF 1-162 + 1-375)        OTTOVI, Janu (b.d.) /nabídka vydavateli/;          3(2)
 
// Korespondence (odeslaná – institucím)
140–141 / 001–003          (ÚEF 1-215, 1-126)          Děkanát („děkanství“) FFUK /ad prostory/; (b.d.) 3(2)
142 / 001, 002                    (ÚEF 1-14)                          Společnosti vlasteneckých přátel umění
/ad honorář/; 1883                                        2(1)
 
// Korespondence (jiný původce): DURDÍK, Josef)
143 / 001                             (xxx)                                     Durdík GEBAUEROVI, Janu /ad schůze/; b.d.     1(a)
144 / 001, 002                    (xxx)                                     Durdík OTTOVI, Janu /ad tisku přednášky/; b.d. 1/a,b
 
// Rukopisy (vlastní)
145 / 001–004                   (ÚEF 1-104, 1-105)          Chvalořeč husy (esej); b.d.                                        2(1)
146 / 001, 002                    (ÚEF 1-379)                        Obsah – ad MÁJ 1872; 1872                                       2(1)
147/ 001                              (ÚEF 1-48)                          „Mit Anmuth stitzt sie auf die weiche Hand…“      1
148, 149 / 001 – 110        (ÚEF 1-271–1-294; 1-296–1-356)                             
Moje sbírka hudebních skladeb – rejstřík; b.d.  84
150 / 001, 002                    (ÚEF 1-1)                            „Musíte si v Potštýně…“ – ad K. Bendl, rukopisný
koncept/fragment, b.d.                                                                  1
151–153 / 001–012         (ÚEF 1-159–1-163; ÚEF 1-165–1-167)    
„Slovo úvodní“; „Dodatky k předmluvě“
ad drobné spisy (2. verze?), b.d.                           12
154 / 001–008                   (ÚEF 1-99–1-102)            Sokrates.
Sendschreiben an die Neugriechen. (studie); b.d. 8(4)
155 / 001–005                   (ÚEF 1-42–1-44)               Libre(t)ta – ad Švanda Dudák (fragment); b.d. 5(3)
156–158 / 001–025          (ÚEF 1-50; ÚEF 1-51; ÚEF 1-52–1-97)      zápisníky a fragment zápisníku
(3 celky/ks); b.d.                             25(3)
159–236 / 001–154          (ÚEF 1-107–1-155; ÚEF 1-168–1-211; ÚEF 1-217–1-246)
                                                                                              poznámky (biblioúdaje); b.d.                           154(123)
237–238 / 001–006          (ÚEF 1-265; ÚEF 1-266; ÚEF 1-361; ÚEF 1-362)   
                                                                                              poznámky a vzkazy; b.d.                                             6(3)
239–251 / 001–040          (ÚEF 1-363–1-374; ÚEF 1-2; ÚEF 1-8; ÚEF 1-45–1-46;
ÚEF 1-270; ÚEF 1-376–1-378; ÚEF 1-259–1-260; ÚEF 1-267–1-268)
                                               poznámky – varia; b.d.                                          40(24)
// Rukopisy (jiný původce – cizí)
252 / 001 – 002 (xxx)                                     G. G. Byron: Na Inez –
překlad básně/J. B. = Jan Bušil (Josef Durdík)    2(1)
// Dokumentační materiál (výstřižky)
253–256/ 001–044           (ÚEF 1-10; ÚEF 1-210; ÚEF 1-262–1-263)
                                                                                              články a studie o OH; 1905+b.d.                                       44(1+3)
(256)–267 / 001–024      (xxx)                                     články a studie o Josefu Durdíkovi;
1890; 1902–1906                                                      24(10)
268 / 001                             (ÚEF 1-21)                          snímek (lidového) domu                                 1 (ks foto)
269–273 / 001–006          (ÚEF 1-15–1-19)               kresby původce                                                              5 (ks kreseb)
- - - -
MsM IV/2016

 

Z publikací Etnologického ústavu