Vyhledávání


 

Spolupráce na projektu
Programme blanc (BLAN), NT09_534559,
Formalisme esthétique en Europe centrale/FORMESTH 2009-2012,
Paris-IV Sorbonne
 
sorbonne-logo.jpg

Výběr dokumentů z osobního fondu Otakara Hostinského, 1847 – 1910 (počet souborů)
 
 
 
1-        Habilitace Hostinského 1877 / Habilitation de Hostinský 1877   OH-II.1 (7)
2-        Koncept dopisů J. Durdíkovi / Brouillons de lettres à Durdik   OH-III.5 (6)
3-        Hostinského studie Zum Prinzipienstreite über Musik und Oper mit Beziehung auf die Schrift: Das Musikalisch-Schöne und das Gesamtkunstwerk, Wien 1877 / Étude de Hostinský sur Zum Prinzipienstreite über Musik und Oper mit Beziehung auf die Schrift: Das Musikalisch-Schöne und das Gesamtkunstwerk, Vienne 1877 OH-V.13 (62)
 
4-        Hostinského studie Über die Bedeutung der praktischen Ideen Herbart’s ..., Das Musikalisch-Schöne ... / Étude de Hostinský sur  Über die Bedeutung der praktischen Ideen Herbart’s ..., Das Musikalisch-Schöne ...      OH-V.14 (10)
 
5-        Hostinského fejetony O estetice - Über den künstlerischen Realismus… / Feuilletons de Hostinský O estetice - Über den künstlerischen Realismus…      OH-VI.15 (6)
 
6-        Herder : Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (stenograficky), hesla / Herder : Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (sténographié)  OH-XXXII.139 (3) 
7-        Novověká estetika (hesla) / Esthétique moderne (notices) OH-XXXIII.142 (74)  
8-        Estetika starého věku, rukopisy přednášek / Esthétique de l’antiquité (manuscrits de conférences)  OH-XXXIII.143 (34)
 
9-        Estetika 19. století (excerpta) / Esthétique du XIXe (excerpta) OH-XXXIII.147 (117)
10-      Rukopisy přednášek – Dějiny estetiky / Histoire de l’esthétique (manuscrits de conférences)   OH-XXXIII.149 (37)
11-      Hostinského glosy k Durdíkově estetice / Gloses de H. sur l’esthétique de Durdík   OH-XXXV.166 (10)
 
12-      Německé drama - Faust, G.Hauptmann , Hanička / Le drame allemand - Faust, G.Hauptmann, Hanneles Himmelfahrt   OH-XXXIX.226 (5)
 
13-      Estetika dramatu, rkp. – Teorie básnictví dramatického se zvláštním zřetelem k Aristotelově poetice (1884) / Esthétique du drame (manuscrit, 1884) de Hostinský – Théorie de la poétique dramatique d’après la Poétique d’Aristotel particulier  OH-XXXIX.236 (47)
 
14-      Habilitační přednáška Hostinského, rkp. NJ (14. 6. 1877) / Manuscrit de la conférence d’habilitation de Hostinský (en allemand)  OH-XLI.245 (15)
 
15-      Dějiny hudební estetiky / Histoire de l’esthétique musicale     OH-XLI.251 (40)
 
16-      Korespondence P. Durdík / Lettres Durdík, P.       OH-LXVI.451 (21)
 
17-      Korespondence E. Hanslick / Lettres Hanslick, E.   OH-LXVIII.474 (3)
 
18-      Poznámky, články – L. B. Alberti / Notes et article – L. B. Alberti    OH-XXVIII.116 (149)
 
19-      Poznámky, články – F. Palacký / Notes et article – Palacký, F.   OH-XXVIII.117 (136)
 
20-      Přednáška, rkp. – O významu praktických ideí Herbartových (21. 3. 1881) / Manuscrit de la conférence – De l’importance des idées pratiques de Herbart (21 mars 1881) OH-XXIX.126 (27)
21-      Herbartova estetika, rkp. NJ (1891) / Manuscrit incomplet en rapport avec l’Esthétique  de Herbart (en allemand, 1891) OH-XXIX.127 (84)
 
22-      Rukopisy přednášek Hostinského k estetice hudby / Manuscrits de conférences - Esthétique de la musique     OH-XLI.253 (34, 13, 15, 10)
22D     (Dodatky) DTTO    OH-XLI.253 (282)
 
23-      Rukopis studie Hostinského – Hudba absolutní (I) / Musique absolue première partie (manuscrit de Hostinský)  OH-XLII.258 (191)                                                            
 
24-      Korespondence (univerzitní) J. Kvíčala (16. 12. 1880) / Université – correspondance, notes – Kvíčala, J. (16. 12. 1880)     OH-II.4 (2)
 
25-      Korespondence M. Urbánek / Editions Urbánek, M. – correspondance  OH-XI.31 (3)
 
26-      Dvořák (Památník) – A. Dvořák ve vývoji naší hudby / A.Dvořák dans l’évolution de notre musique dramatique (correspondance avec des éditeurs, corrections de 1908)  OH-XXV.105 (3)
 
27-      Pád Arkuna (Vzpomínky na Fibicha)+Šotek / Souvenirs de Fibich (Le Déclin d’Arkun);  échos dans la presse, sources citations – notices de Hostinský (Šotek)   OH-XXVII.112 (3)
 
28-      Politika a umění, rkp. (1873) / L’art et la politique (manuscrit de l’article de Hostinský, 1873)  OH-XXXVI.170 (16)
 
29-      Kritické rozbory, rkp. / Analyses critiques (manuscrit de la conférence)          OH-XXXVI.174 (6)
30-      Barvy, Světla, rkp. Poznámky / Couleurs, Lumière (notices)                 OH-XXXVII.183 (13)
31-      Korespondence V. Hanáček / Correspondance Hanáček, V.                               OH-LXVIII (45)
32-      Korespondence K. E. Macan / Macan, K. E. (correspondance en relief, en « braille » dans l’alphabet tchèque ordinaire)     OH-LXXI.517 (2)
 
 

Celkem: 1531skenů (≥ počet folií)
Rešerši provedl a ve francouzštině anotoval Prof. Xavier Galmiche
Příprava dokumentů, skenování, editace        Mgr. Marcela Suchomelová
Skenování                                                    Renata Samcová, Anežka Sedlická
Technická příprava                              Mgr. Matěj Kratochvíl, PhD.
                               
©Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. Praha, 2012 (30. 6. 2012)
 
                                                                                                                                                                                                         
 

 

Z publikací Etnologického ústavu