Vyhledávání


Grantový projekt GA ČR 404/04/0134
2003-2006
 
Název: Interiér vesnického domu a jeho proměny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (kritická edice CD-Rom)
 
Řešitel: PhDr. B. Gergelová
Výstup: Interiér vesnického domu a jeho proměny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (kritická edice CD-Rom). Etnologický ústav AVČR 2006.
SW zpracování a digitalizace AiP Beroun, s.r.o

Fotografe interiérů jsou významnou součástí fotodokumentačních fondů EÚ a značná část z nich nebyla dosud publikována, přestože zachycují dnes již nenávratně zmizelou podobu interiérů vesnických domů z období 40. až 60. let. 20. stol. Na fotografiích je zachycen stav interiérů ještě před masivním nástupem   přestaveb, adaptací a modernizací vyvolaných zvyšující se životní úrovní. Předkládaný CD-R Interiér vesnického domu a jeho proměny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku   spolu s již dříve vydaným CD-R Lidová architektura v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (EÚ, Praha 2001) tvoří dohromady logický celek, dávající komplexní obraz o lidovém stavitelství a způsobu bydlení na našem území ve 20. stol.

Z publikací Etnologického ústavu