Vyhledávání


V SVI EÚ AV ČR jsou uloženy rozsáhlé soubory dokumentačních sbírek (např. fotodokumenty, fonodokumenty, výzkumné záměry, kresby, plánové dokumentace apod.). Jejich bohatá vypovídací hodnota spolu s hodnotou historickou řadí tyto sbírky k nejvýznamnějším pramenným základnám vědecké práce v oblasti národopisu na území ČR. Dokumentační sbírky, jejichž počátky sahají až do 1. poloviny 19. století, vznikaly díky organizované sběratelské činnosti a terénním výzkumům. Tyto fondy ústav dále rozšiřuje vlastními výzkumy, ale nemalá část novějších sbírek pochází také od amatérských sběratelů, z darů a samozřejmě i z nákupů.

Hlavním úkolem SVI je zajišťování informačního servisu především pracovníkům ústavu, ale i mimoústavním zájemcům. Proto pracovníci oddělení - kromě zajišťování běžných servisních služeb - věnují mimořádnou pozornost odbornému zpracovávání, a tím i zpřístupňování rozsáhlých dokumentačních i knihovních fondů.


 

Změna hodin pro veřejnost/pro badatele archivu (12. 9. – 19. 12. 2016)
v dokumentačních sbírkách a fondech SVI EÚ AV ČR, v. v. i. – Praha, Na Florenci 3
Od 12. září do 19. prosince 2016 bude pravidelný provoz studovny
vždy v pondělí: 9 – 15:30 s polední pauzou (11:30 – 12:30),
tj. 12. 9. (pouze odpoledne), 19. 9., 26. 9., 3. 10., 10. 10., 17. 10., 24. 10., 31. 10., 7. 11. (jen dopoledne), 14. 11., 21. 11., 28. 11., 5. 12. (jen dopoledne!), 12. 12. a 19. 12. 2016.
Poznámka: čtvrteční, popř. jiné termíny pro badatele pouze dle domluvy (ústně v PO či mailem/marcela.suchomelova@seznam.cz) – od ledna 2017 opět vždy ve čtvrtek.

 

.

 
 
Středisko vědeckých informací tvoří:

Dokumentační sbírky

Fotodokumentační sbírky

Knihovna

 

Publikační činnost pracovníků EU (ASEP, RIV)

 

Etnofolk

Portál ETNOFOLK je unikátním zdrojem informací o lidové kultuře ve střední Evropě, její ochraně a možnostech využití ve vzdělávání, turistickém ruchu i dalších oblastech, vytvářeným předními odborníky na etnologii a etnografii z České republiky, Maďarska, Slovinska a Slovenska. Přináší jak dosud nezveřejněné dokumenty, obrázky a videa z odborných archivů, které naleznete v sekci Znalostní báze, tak i informace o současném dění na poli ochrany a rozvoje bohaté lidové kultury středoevropského regionu.

 

Výběr dokumentů z osobního fondu Otakara Hostinského, 1847 – 1910

Vzniklo v rámci programu Programme blanc (BLAN), NT09_534559, Formalisme esthétique en Europe centrale/FORMESTH 2009-2012, Paris-IV Sorbonne

 

Hostinský - Karton Jedna

• 758 záznamů / digitálních kopií „ztracené“ archivní dokumentace (tzv. Karton Jedna): osobní dokumentace, korespondence, literární rukopisy
• základní orientace dle soupisu z PNP (1998)

 

 

 
Objednávky týden dopředu na mailový kontakt archivářky (marcela.suchomelova@seznam.cz).
Během měsíce července, srpna a prosince provoz omezen. Viz aktuální info.

 

Z publikací Etnologického ústavu