Vyhledávání


DVD, CD-Rom, hudební CD, obrazová CD:


Druhé Vojvodovo: myslet obrazem/ Another Vojvodovo: thinking in pictures

Vojvodovo je vesnice v Bulharsku, kde v letech 1900-1950 žilo několik stovek českých protestantů. V rámci poválečné reemigrace do pohraničí ČSR se na jižní Moravu spolu s nimi přestěhoval rovněž „duch“ jejich světa. O jeho vyvolání se film prostřednictvím video-elicitace pokouší. Vizuální obrazy vojvodovských kulis se stěhují k těm, kteří je postupně vyplňují významy prožitého, podobně jako je ve filmu oblékána figurína symbolizující tuto komunitu. Mezi strážce odkazu paměti dnes patří kromě rodáků i generační potomci a profesionální etnografové, kteří kouzlu Vojvodova propadli, a na (re)konstrukci jeho obrazu se svými texty významně podílejí. Podobnou roli jistě sehrává i tento film, multivokální vizuální narativ konstruovaný „tady“ a „tam“ (na jižní Moravě a v Bulharsku), druhé Vojvodovo. Aspekt geografické vzdálenosti je potlačen, do popředí je postavena vzájemnost distribuovaná profesionálními etnografy, internetem i setkáními (ex)Vojvodovčanů. Vyvstává tak otázka, kde se dnes Vojvodovo vlastně nachází.

Námět, scénář, kamera: Michal Pavlásek

Zvuk: Václav Mach

Střih: Michal Pavlásek

Režie: Michal Pavlásek

Jazyk: česky, titulky CS, EN, total time 34:00
Producent: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. – pracoviště Brno 2013 © Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Film vznikl s institucionální podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace RVO:683780076

cena 150 Kč. Lze objednat zde: m.pavlasek@gmail.com a  stoncrova@email.cz 
 

Stoleté vzpomínky. / A Hundred Years of Memories. Jan Nitka (*1906)

Jan Nitka se narodil za Rakouska-Uherska v Tršicích u Přerova, kde se odehrál jeho téměř celý dlouhý životní příběh. Zemřel v nedožitých sto sedmi letech v roce 2013. Jeho život byl spjat s profesí zahradníka a pomologa, a také s činností v Tělovýchovné jednotě Sokol. Zúčastnil se všech sokolských sletů v Praze od roku 1920. Vzpomínky zachycené v rozhovoru dne 16. 8. 2011 jsou součástí malých dějin 20. století.

Námět a spolupráce: Alena Cedidlová
Kamera a střih: Petr Baran
Scénář a režie: Jiřina Kosíková
Jazyk: česky titulky EN, total time 22:04
Producent: Etnologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i. - pracoviště Brno 2013

© Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Film vznikl v rámci výzkumného záměru Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. Kulturní identita a kulturní regionalismus v procesu formování etnického obrazu Evropy AV0Z90580513 a s institucionální podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace RVO: 68378076

cena 150 Kč. Lze objednat zde: m.pavlasek@gmail.com a  stoncrova@email.cz
 
Pod tíhou hroznů čas se sklání. Z minulosti Čechů a Němců v srbském Banátě/
Time Bows Beneath the Burden of the Grapes. The Past, Czechs and Germans in the Serbian Banat. (Michal Pavlásek – Jiřina Kosíková)
V 18. století získal srbský Banát svoji multikulturní tvář, lemovanou vinohrady na úrodných svazích krajiny. Pěstování vinné révy se stalo společným místem každodenních radostí i strastí Němců a Čechů, v minulosti společných svědků historických událostí. Jejich příběhy vytváří pestrou mozaiku osobních svědectví o zapomenutých lidských osudech, vykreslující obraz Banátu v intencích konfliktu, tolerance a hluboké religiozity.
Scénář a námět: Michal Pavlásek a Jiřina Kosíková
Střih: Petr Baran
Kamera: Jiřina Kosíková a Petr Baran
Režie: Michal Pavlásek
Jazyk: česky, srbsky, maďarsky, titulky EN, total time 23:00
Produkce: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. – pracoviště Brno 2012
© Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Film vznikl v rámcivýzkumného záměru Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. Praha Kulturní identita a kulturní regionalismus v procesu formování etnického obrazu Evropy AVOZ90580513.
cena 150 Kč. Lze objednat zde: m.pavlasek@gmail.com a  stoncrova@email.cz
 
Daj bože što je dobro/Dej, Bože, jen to dobré/God give us what is good/ Gib, oh Gott, nur das Gute
Dojmy z expedice českých etnologů ve východním a západním Srbsku v květnu 2007.
„Sacrum et profanum“ v symbióze křesťanství a každodenního života. Způsob života starých lidí je mizejícím světem tradiční kultury, např. pastevectví, řemesel a podomácké výroby. Rozhovory odrážejí způsob komunikace a mezilidské vztahy ve venkovské společnosti. Ve vzpomínkách jsou zachyceny „malé dějiny“, historické události viděné očima obyčejných lidí.
Scénář, kamera: Jiřina Kosíková a Petr Baran
Střih: Petr Baran
Režie: Jiřina Kosíková
Jazyk: srbsky, titulky CS, EN, DE, total time 26:29
Producent: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. – pracoviště Brno 2007
© Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Film vznikl v rámcivýzkumného záměru Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. Praha Kulturní identita a kulturní regionalismus v procesu formování etnického obrazu Evropy AVOZ90580513.

cena 150 Kč. Lze objednat zde: m.pavlasek@gmail.com a  stoncrova@email.cz

 

DVD Moje války/My Wars. Věra Fialová (*1918)

Sestřih ze záznamů pořízených během etnologického terénního výzkumu v letech 2007 a 2009 u písmačky, vypravěčky a zpěvačky Věry Fialové, dcery Češky a Poláka, ruského válečného zajatce. V jejích vzpomínkách, týkajících se obou světových válek, jsou zachyceny malé dějiny - životní příběh jedné ženy na pozadí velkých historických událostí 20. století.

Scénář a střih: Petr Baran

Námět, kamera a režie: Jiřina Kosíková

Jazyk: česky, titulky EN, total time 26:07

Produkce: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. – pracoviště Brno 2010

© Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Film vznikl v rámcivýzkumného záměru Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. Praha Kulturní identita a kulturní regionalismus v procesu formování etnického obrazu Evropy AVOZ90580513.

cena 150 Kč. Lze objednat zde: m.pavlasek@gmail.com a  stoncrova@email.cz 

 
Od Popelce do Provody
Tématem celovečerního etnologického dokumentárního filmu L. Kafky a T. Petráně Od Popelce do Provody je postní období a Velikonoce. (Popelec v názvu symbolizuje Popeleční středu, kterou začíná půst; výraz Provoda označující druhou velikonoční neděli, tzv. neděli Provodní pak pochází z jedné nejčastějších koled o velikonočním pondělí.) Natáčení se uskutečnilo ve více než čtyřiceti lokalitách na celém území České republiky v letech 2008 - 2010. Dokument názorně přibližuje mnohovrstevnatý a nesmírně zajímavý komplex vzájemně propojených církevních obřadů, lidových obyčejů a zvyků, které společně vytvářejí nejvýznamnější křesťanské svátky roku i „svátky jara“ - oslavy počátků nového vegetačního období.
 
Námět: Luboš Kafka
Odborná spolupráce: PhDr. Věra Thořová, CSc.
Kamera: Tomáš Petráň, Milan Tomsa, Pavel Kolaja, Adam Oĺha
Střih: Tomáš Petráň
Scénář a režie: Luboš Kafka, Tomáš Petráň
Hudba: Jan Mikušek, Jiří Hodina
Zvuková postprodukce: Daniel Němec
Komentář L. Kafky četli: Terezie Němcová a Zdeněk Skalický
Realizace filmu a jeho vydání na DVD nosiči byla uskutečněna v rámci projektu cíleného výzkumu GA AV ČR „Žijící lidské poklady – Nositelé tradic II“ (1QS900580551).

Cena 100 Kč

 
Daniela Stavělová: Červená růžičko, proč se nerozvíjíš. Doudlebská masopustní koleda: tanec, identita, status a integrace. Multimediální studie. Vyd. EÚ AV ČR, v.v.i.  ve spolupráci se Sdružením pro dětskou taneční tvořivost, Praha 2008. Textová část (česky a anglicky) + DVD (film 35 min., další záběry, fotogalerie)
Multimediální studie spojuje možnosti verbálního a vizuálního jazyka, které zde slouží k zachycení komplexu sledované masopustní obchůzky a k prezentaci tance jako kulturního textu, který pomůže odhalit a sdělit význam této tradiční události v dnešní lokální společnosti.
ISBN 978-80-87112-15-1
CENA 250 Kč
 
DVD Nositelé tradic 1. Lidová řemesla
Vydal EÚ AV ČR.v.v.i. za podpory Ministerstva kultura a Grantové agentury AV ČR.
Realizace Cine Point, dramaturg Luboš Kafka, režie a kamera Tomáš Petráň.
anglické titulky.
Cyklus osmi etnologických filmů je zaměřený na dokumentaci zanikajících řemesel a jejich proměn při mezigeneračním přenosu. Filmy jsou koncipovány jako portréty tvůrců a řemeslníků, kteří navazují na tradice lidového výtvarného umění a řemesel ( mj. dýmkařů, sklářů, perníkářů, košíkářů, řezbářů a autorů podmaleb na skle)
Řezbář křesťanského nebe
Nůškaři a košíkáři
Malíř ze ztraceného ráje
...za tři fajfky tabáku
Perly Jizerských hor
Ať to frčí , ať to šlape
Hračkáři z Vysočiny
Pochoutky a pokroutky

.
CENA: 150,- Kč VYPRODÁNO
 
 CD-ROM
Barbora Gergelová, Jiří Novotný, Jaroslav Otčenášek:
Lidová architektura v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (kritická edice CD-ROM).
1
Vyd. EÚ AV ČR za podpory Grant. agentury ČR /č.g.404/99/0302, Software a zpracování AiP Beroun s.r.o.© Etnologický ústav AV ČR 2001.
Databáze fotografií lidového stavitelství ze sbírek EÚ AV ČR s odborným popisem a doprovodnými texty.
CENA: 195,- Kč
 
 
 
CD-ROM
B. Gergelová : Interiér vesnického domu a jeho proměny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (kritická edice CD-ROM) 2 -Vyd. EÚ AV ČR za podpory Grant. agentury ČR /č.g.404/04/0134, Software a zpracování AiP Beroun s.r.o.© Etnologický ústav AV ČR 2006.
Databáze fotografií vesnického interiéru ze sbírek EÚ AV ČR s odborným popisem, fotografie interiérů z příhraničních oblastí Polska a Rakouska, doprovodná studie o vesnickém interiéru, heslář odborných termínů, mapy, výběrová bibliografe k tématu vesnického interiéru , německé resumé.
CENA: 200,- Kč
 
CD hudební
Lubomír Tyllner: Dudy a dudácká muzika 1909.
Nejstarší zvukové záznamy lidové hudby v Čechách I.
Sleeve-note: Lubomír Tyllner, Tomáš Spurný
 Celkový čas 48:11
Praha, EÚ AV ČR 2001
Transkribce zvukových záznamů: Phonogrammarchiv Rakouské akademie věd Vídeň.
Digitalizace 47 záznamů dud a dudácké muziky sejmutých z voskových Válečků uložených v EÚ AV ČR. CD je doplněno studií o dudácké hudbě a transkripci dudáckých variací (obrazová příloha).
CENA: 290,- Kč
 
CD hudební
Traxleři 2002. Písně krátké i dlouhé.
Historické prameny lidové hudby v Čechách 1.
Skiffová skupina Jiřího Traxlera.
Sleeve-note: Jiří Traxler
Celkový čas: 63:44
Praha, EÚ AV ČR 2002
CD obsahuje výběr z písňových zápisů Jana Jeníka z Bratřic z roku 1810 a ohlasy evropských písní v českém společenském zpěvu.
CENA: 200,- Kč
 
CD hudební
Irské dudy - Patrick Martin. Uilleann Pipes. Podoby evropské lidové hudby 1.
Patrick Martin - irské dudy, Lukáš Radostný - kytara
Sleeve-note: Lukáš Radostný
Celkový čas 46:56
Praha, EÚ AV ČR 2002
Nahrávky irské tradiční hudby doplněné rozhovory s interpretem Patrickem Martinem.
CENA: 200,- Kč
 
CD hudební
Lidová hudba ve sbírkách Etnologického ústavu AV ČR. Podoby evropské lidové hudby II. Sleeve-note: M.Toncrová,L.Tyllner
Celkový čas 69:58 .
Vyd. EÚ AV ČR 2005
CENA : 200,- Kč
 
 
CD hudební                                                                                                                 
Kateryna Kolcova: Vyznání. Písně séfardských a aškenázských Židů. edice Podoby evropské lidové hudby III. Projekt AV ČR Nositelé tradic . Zpěv a průvodní slovo: Kateryna Kolcova  Kytara:Borisav Prelič                                   
Záznam koncertu z 1.3.2006 v kulturně-vzdělávacím středisku Židovského muzea v Praze.
CENA: 150 Kč
 
CD hudební                                                                                                                 
Matěj Kratochvíl: Lidová hudba v Československu 1929-1937. Nahrávky Fonografické komise České akademie věd a umění. Vyd. EÚ AV ČR 2009
Etnologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i. vydává unikátní kolekci nahrávek lidové hudby Čech, Moravy, Slezska, Slovenska, Lužice a Podkarpatské Rusi, které vznikly v letech 1929–1937. Tyto nahrávky pořídila Fonografická komise, na jejíž činnosti se podílely významné osobnosti z oblasti národopisu, lingvistiky i dalších oborů. Z mnoha hodin záznamů ovšem tehdy bylo zveřejněno jen několik málo ukázek.
Na pěti CD je představen reprezentativní výběr z lidové hudby zaznamenané Fonografickou komisí. Nahrávky k vydání připravil pracovník Etnologického ústavu Matěj Kratochvíl, který je také autorem studie doprovázející CD.
Soubor 5 CD + textová část česky a anglicky,101s.
ISBN 978-80-87112-20-5
CENA: 450 Kč
 
CD-R obrazové
Marcela Suchomelová, Lubomír Procházka: Kresby z národopisných výzkumů Josefa V. Scheybala.
Praha, EÚ AV ČR a Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, 2004.
Kresby, akvarely lidové architektury severních, severovýchodních, západních a jihozápadních Čech, Moravy a Slavonie + textová část.
CENA: 190,- Kč
 
CD-R obrazové
 Marcela Suchomelová: Roubíky dávané jako dary z lásky
Výběrové dokumentační album ze sbírek a fondů EÚ AV ČR. Vyd. EÚ AV ČR 2005.
 

CENA: 190,- Kč

Barbora Gergelová, Jaroslav Otčenášek: Tradiční řemeslná výroba a zemědělské práce v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – vědecká kritická edice CD-Rom.
Etnologický ústav AV ČR ,v.v.i. Praha 2011                                                                             
elektronický dokument 1,6GB.Vydáno za podpory GA ČR, č. grantu 404/09/1329
SW a zpracování AiP Beroun, s.r.o.
                 Cena 230 Kč
          Tradiční řemeslná výroba a zemědělské práce v Čechách, na Moravě a ve Slezsku navazuje na dva předcházející CD-R věnované lidovému stavitelství (2001) a vesnickému interiéru (2006), které doplňuje a rozšiřuje o další úhel pohledu na realitu venkova v 40. až 80. let 20. století. Vznikající tematická řada CD-R prezentující bohaté fotografické fondy Etnologického ústavu navazuje na dlouhodobou koncepci ústavu v oblasti výzkumu a uchovávání tradiční hmotné a duchovní kultury a její proměny v 20. století.
Výchozími podklady pro zpracování projektu jsou dokumentační a fotografické fondy uložené v Etnologickém ústavu AV ČR,v.v.i. K těmto pramenům jsou zpracovány odborné popisy jednotlivých fotografií s lokalizací, časovým zařazením a odkazem na mapu a heslář krajových nebo profesních výrazů. Celý soubor je doplněn doprovodnou vědeckou studií o tradiční řemeslné a zemědělské výrobě se seznamem doporučené literatury. K edici je připojena mapa s vyznačením lokalit, kde se nacházejí lidoví výrobci, držitelé titulu Nositel tradice lidových řemesel 2001-2010. Další mapa dokumentuje lidovou řemeslnou výrobu v letech 1952-89.
( zpracováno ze záznamů z terénních výzkumů Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV).

 

Z publikací Etnologického ústavu