Vyhledávání


ediční řada  " Nositelé tradic "  - kniha + CD

 
Josef Svejkovský : Pastýřské vytrubování na Podbrdsku. EU AV ČR,v.v.i. Praha 2007, 44s. + CD, anglické a německé resumé.
Publikace a CD se zvukovými záznamy. Publikace obsahuje stať J. Svejkovského o pastýřském vytrubování v regionu Podbrdska s notovými zápisy. Autor zde uvádí podrobné údaje o pastýřích a o lokalitách, ve kterých byly prováděny záznamy vytrubování.
Na CD je 27 zvukových záznamů vytrubování na původní lidové nástroje ( pastýřská trubka, polnice B,F, přirozený lesní roh aj.) v provedení J. Svejkovského. Záznamy jsou rozděleny do dvou oddílů, pastýřské vytrubování při vyhánění a pasení skotu a pastýřské vytrubování na Štědrý večer.
 

ISBN 80-85010-03-3      VYPRODÁNO

CENA: 165 Kč

Dalibor Tureček - Lubomír Tyllner: Těžko temu kameni. Anna Kománková. Zpěvačka z Javorníka na Horňácku. EU AV ČR,v.v.i. Praha 2008, 44s. + CD, anglické a německé resumé.
Kniha přináší profil zpěvačky lidových písní Anny Kománkové (nar. 1928) z Javorníka. Autoři publikace si za cíl kladou jednak zachycení hlasu zpěvačky a dále dokumentaci jejích vzpomínek a názorů. V textové části je stručný životopis Anny Komínkové a její vztah k regionu Horňácka a dále komentář k písňovému repertoáru zpěvačky. Na přiloženém CD je 15. záznamů s písněmi a vyprávěním Anny Kománkové.   VYPRODÁNO
ISBN 978-80-87112-10-6
CENA: 150Kč
 
Matěj Kratochvíl - Lubomír Tyllner: Masopustní koleda na Doudlebsku. Dobrkovská Lhotka.EU AV ČR ,v.v.i. Praha 2007, 35 str., obr. příloha ,CD, anglické a německé resumé
Publikace se zvukovým záznamem na CD.
Publikace vznikla na základě kontinuálního výzkumu Doudlebska, který pracovníci EÚ AV ČR provádějí od roku 1999. Masopustní obchůzka má v této oblasti dlouhou tradici a řadu specifických rysů, jimiž se liší od podobných tradic jinde. První písemné popisy masopustního veselí na Doudlebsku pocházejí z 90. let 19. století. V Dobrkovské Lhotce se dodnes slaví tzv. růžičková masopustní koleda (nazvaná podle výzdoby na klouboucích koledníků a písně Červená růžičko, proč se nerozvíjíš). Přiložené CD obsahuje zvukový záznam celé koledy od zahájení až do večerní zábavy.

ISBN 978-80-87112-06-9

CENA: 190 Kč
 
Lubomír Tyllner: Hab Sonne im Herzen. Erich Peukert-poslední německý citerista v Jizerských horách. Vydal Etnologický ústav AV ČR,v.v.i. Praha 2009, s.102, příloha DVD. anglické a německé resumé

Portrét německého citeristy Ericha Peukerta (*1930), publikace je věnovaná jeho životním osudům, hudebnímu repertoáru a sportovní dráze. Samostatné kapitoly jsou věnovány historii a vývoji citery.
Knihu doplňuje DVD s rozhovory s E. Peukertem a ukázkami jeho hry na citeru. 
ISBN 978-80-87112-29-8
CENA 190 Kč
 
Luboš Kafka-Tomáš Petráň: Betlemáři. Kapitoly z historie a současnosti tvorby betlémů.Vydal Etnologický ústav AV ČR Praha 2009, 223s., příloha 2DVD - 8 dokument. filmů, anglické resumé.
Kniha je věnována problematice českého betlemářství, především tvorbě současných tvůrců, kteří rozvíjejí historické tradice výroby i stavění betlémů. Publikace obsahuje 2DVD s 8 dokumentárními filmy o betlémech a betlemářích .                                                                          ISBN 978-80-87112-21-2
CENA: 300 Kč
 

 

Z publikací Etnologického ústavu