Vyhledávání


Novinky

New Dvořák Edition hledá nakladatele

více zde
Výběrové řízení

Na pracovní místo postdoktorand.

více zde
Mezi státním plánem a badatelskou svobodou

Etnologie ve střední Evropě v letech 1945–1989

Between State Plan and Research Freedom
Ethnology in Central Europe between 1945 and 1989

více zde
Lidové písně z Podhorácka III. Tišnovsko a Bystřicko

více zde

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., je vědeckým pracovištěm zaměřeným na základní i aplikovaný výzkum v oboru etnologie a v příbuzných vědeckých disciplínách jako etnografie, folkloristika, sociální a kulturní antropologie. Jeho historie sahá až do roku 1905. V současnosti je Etnologický ústav tvořen třemi badatelskými odděleními (historická etnologie, etnická studia, etnomuzikologie) a oddělením vědeckých informací. Obdobnou strukturu zachovává též brněnské pracoviště EÚ. Součástí Etnologického ústavu je také Kabinet hudební historie.

Na Florenci 3
110 00 Praha 1
tel. +420 222 828 111; +420 222 828 503
fax +420 222 828 511

ředitel: Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.

IČO 68378076

DIČ CZ68378076

Z publikací Etnologického ústavu