Vyhledávání


Etnologický ústav  › Pracovníci  › FILES

BAHENSKÝ, František, PhDr.      
 
Kontakty:

tel. 222828604

e-mail: bahensky@hotmail.com
 

Vzdělání:
1991 – 1995 Dvořákovo gymnázium v Kralupech nad Vltavou

1995 – 2001 Filozofická fakulta UK v Praze, obor: historie a etnologie (Mgr.)

2002 PhDr.

Odborné zaměření:
Etnohistorie východní Evropy (země bývalého SSSR), etnokartografie, lidová architektura, dějiny oboru, postkomunistická transformace

Odborná zkušenost a pracovní aktivity:
od 1999 Etnologický ústav AV ČR (oddělení historické etnologie)

od 2002 vědecký tajemník Etnologického ústavu AV ČR

od 2004 člen vědecké rady Etnologického ústavu AV ČR

od 2004 člen redakční rady Etnologického časopisu Český lid

od 2001 doktorand Ústavu světových dějin FF UK

od 2002 externě přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Ústav světových dějin)

od 2002 externě přednáší na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni (Katedra antropologie)

od 2007 člen Rady pracoviště Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i.

 

Pobyty v zahraničí:

V letech 1996 - 2005 deset dlouhodobých pobytů (terénních výzkumů) v Ruské federaci (Moskva, Petrohrad, Jekatěrinburg, Vorkuta, Chanty-Mansijský autonomní okruh, Jamalo-něněcký autonomní okruh, Tomská oblast); semestrální studium na Universität Bayreuth, Německo (2004); měsíční studijní pobyty na Freie Universität  Berlin (2003); Ludwig - Maxmillian Universität Mnichov (2003); Vídeňské univerzitě (2004). Terénní výzkumy v Rumunsku (od 2001).
 

Publikační činnost

Monografie


Etnicita v historické perspektivě. Prolegomena ke vzniku, vývoji a proměně etnické kolektivní identity. Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha 2010, 118 stran. On-line publikace.


editor:
Ab Amicis Oblatum. Josefu Vařekovi k 75. narozeninám, Praha 2002, 148 stran.

Etnografický atlas Čech, Moravy a Slezska IV. Národopisné oblasti, kulturní areály, etnické a etnografické skupiny, Praha 2004, 92 stran + 3 mapy. (spolu s J. Woitschem)

odborné studie:
První vědecká výprava na Sibiř, in: Historický obzor 10, 1999, s.194-198.

Severní Chantové. Příspěvek k pastevectví sobů na Polárním Uralu, in: Český lid 87, 2000, s. 211-222.

Zpráva o struktuře základních etnografických a folkloristických periodik v rozmezí let 1953-1963, in: Ed. A. Kostlán, Věda v Československu v letech 1953-1963, Praha 2000, s. 553-564.

Skalní architektura v České republice, in: Český lid 89, 2002, s. 239-256.

Institucionální základna českého národopisu v letech tzv. budování socialismu a profilace hlavních periodik, in: M. Holubová – L. Petráňová – J. Woitsch, Česká etnologie 2000, Praha 2002, s. 185-209.

Tradiční ekonomika západosibiřských Chantů v historické perspektivě, in: J. Woitsch–F. Bahenský, Ab Amicis Oblatum. Josefu Vařekovi k 75. narozeninám, Praha 2002, s. 133-146.

The Northern Khants – The Culture of Reindeer Herdsmen in Post-Soviet Russia, in: Prague Occasional Papers in Ethnology 7, 2005, s. 193-210.

Výzkum mimoevropských etnik v Etnologickém ústavu AV ČR, in: Sociálne vedy a humanistika očami mladých, T. Sedová (Ed.), Bratislava 2006, s.155-161.

S. P. Krašeninnikov – druhý muž ruské vědy 18. století?, in: Staletí objevů, diplomacie a válek. Sborník k 60. narozeninám prof. Aleše Skřivana, F. Stellner, M. Kovář (Ed.), Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica 1, Studia Historica LV, Praha 2005, s. 105-114.

Pastevecký cyklus severních Chantů, in: Acta Universitatis Carolinae – Philosophica et Historica 3, Studia Ethnologica XIII, Praha 2005, s.103-116.

Z publikací Etnologického ústavu