Vyhledávání


Etnologický ústav  › Pracovníci  › FILES

 

Beranská Veronika, Mgr.
 
 

tel. +420 222 828 606+420 222 828 606

e-mail: veronika.beranska@seznam.cz
 
Vzdělání
2005–2008 Filozofická fakulta ZČU, Sociální a kulturní antropologie, Bc.
2008– 2010 Filozofická fakulta ZČU, Sociální a kulturní antropologie, Mgr.
Od roku 2011 doktorské studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, obor etnologie


Odborné zaměření

Migrace, integrace cizinců, etnomedicína, medicínská antropologie, lidová léčba


Participace na výzkumných projektech

SUS.DIV: a Network of Excellence on Sustainable Development in a Diverse World (2005–2010)
Identita a sociabilita migrantů z bývalého Sovětského svazu: následný výzkum řízených migrací s důrazem na druhou generaci (2008–2011)
Průzkum potřeb v sociálně vyloučených lokalitách Královéhradeckého kraje (2009)
Analýza Státního integračního programu pro azylanty a vytvoření návrhu koncepčních a legislativních změn tohoto programu (2011–2012)
TD010220 - Návrh informačního systému o rodinách imigrantů ze třetích zemí (2012–2013, TA0/TD)
Projekt pro Open City, o.p.s., 2013, s názvem Analýza uživatelů a užívání městského veřejného prostoru hl. m. Prahy


Publikační činnost

0422496 - UEF-S 2014 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Beranská, Veronika
Krajanská lidová léčba a ritualizované praktiky u Čechů z Ukrajiny a Kazachstánu přesídlených do České republiky.
[Expatriates´ Folk Treatment and Ritualized Practises with Czechs from Ukraine and Kasakhstan Transferred to the Czech Republic.]
Národopisná revue. Roč. 23, č. 4 (2013), s. 264-271. ISSN 0862-8351
 
0387105 - UEF-S 2013 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
Beranská, Veronika
Diversity and Local Contexts: Urban Space, Borders and Migrations.
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 99, č. 4 (2012), s. 479-480. ISSN 0009-0794
 
Beranská, Veronika - Uherek, Zdeněk
Souhrnná analytická zpráva k dotačnímu programu Úřadu vlády ČR Podpora terénní práce za rok 2011.
[General analytical report of the grant programme of the Government Office of the Czech Republic Support of the Social Fieldwork 2011.]
Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i, 2012. 72 s.
 
0378931 - UEF-S 2013 RIV CZ cze B - Monografie, kniha (jako celek)
Uherek, Zdeněk - Beranská, Veronika - Honusková, V. - Jiráková, Anežka - Šolcová, Lenka
Analýza státního integračního programu pro azylanty.
[An Analysis of the State Integration Programme for Recognized Refugees.]
Praha : Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Ministerstvem vnitra České republiky, 2012. 273 s. ISBN 978-80-87112-65-6
 
0389612 - UEF-S 2013 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Uherek, Zdeněk - Beranská, Veronika
Souhrnná analytická zpráva k dotačnímu programu Úřadu vlády České republiky Podpora koordinátorů romských poradců za rok 2011.
[General analytical report of the grant programme of the Government Office of the Czech Republic: Support of the coordinators of the Roma advisors 2011.]
Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i, 2012. 36 s.
 
0389398 - UEF-S 2013 CZ cze V - Výzkumná zpráva
Uherek, Zdeněk - Beranská, Veronika
Souhrnná analytická zpráva k dotačnímu programu Úřadu vlády ČR Předcházení sociálnímu vyloučení a odstraňování jeho důsledků za rok 2011.
[General analytical report of the grant programme of the Government Office of the Czech Republic: Prevention of the social exclusion and amelioration its outcomes 2011.]
Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i, 2012. 52 s.
 
0373882 - UEF-S 2012 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek publikovaný (zahraniční konf.)
Beranská, Veronika
Komplementární (lidová) léčba u přesídlených krajanů z Ukrajiny a Kazachstánu.
[A complementary folk cure at displaced compatriots from Ukraine, Kazakhstan.]
Identita migrantů z východní Evropy a jejich integrace v českém prostředí. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011 - (Iljuk, B.), s. 61-75. ISBN 978-80-7435-169-3.
 

 

Z publikací Etnologického ústavu