Vyhledávání


Etnologický ústav  › Pracovníci  › FILES

Beranská Veronika, Mgr., Ph.D.

tel. +420 222 828 606

e-mail: veronika.beranska@seznam.cz

Vzdělání
2005–2008 Filozofická fakulta ZČU, Sociální a kulturní antropologie, Bc.
2008–2010 Filozofická fakulta ZČU, Sociální a kulturní antropologie, Mgr.
2011–2017 Filozofická fakulta UK, Etnologie, Ph.D.


Odborné zaměření
Migrace, integrace cizinců, etnomedicína, medicínská antropologie, lidová léčba


Participace na výzkumných projektech

SUS.DIV: a Network of Excellence on Sustainable Development in a Diverse World (2005–2010)
Identita a sociabilita migrantů z bývalého Sovětského svazu: následný výzkum řízených migrací s důrazem na druhou generaci (2008–2011)
Průzkum potřeb v sociálně vyloučených lokalitách Královéhradeckého kraje (2009)
Analýza Státního integračního programu pro azylanty a vytvoření návrhu koncepčních a legislativních změn tohoto programu (2011–2012)
Návrh informačního systému o rodinách imigrantů ze třetích zemí (2012–2013, TA0/TD)
Projekt pro Open City, o.p.s., 2013, s názvem Analýza uživatelů a užívání městského veřejného prostoru hl. m. Prahy
Analýza migrace českých občanů po roce 1989 (2014–2015)


Publikační činnost
Beranská, Veronika
Lidová léčba, rituál a magie u Čechů z Ukrajiny a Kazachstánu.
[Folk healing, ritual and magic of Czechs resettled from Ukraine and Kazakhstan.]
Tři vlny reemigrace krajanů do vlasti: Přínos a perspektivy
(Materiály celostátního setkání k 25. výročí návratu černobylských krajanů do staronové vlasti konaného v Litoměřicích dne 8. října 2016). Praha: Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel
, 2016 - (Martinková, D.), s. 61-71.

Brouček, Stanislav - Beranská, Veronika - Červinková, Hana - Jiráková, Anežka - Uherek, Zdeněk
Migrace z České republiky po roce 1989 v základních tematických okruzích.
[Migration from the Czech Republic after 1989 in the basic thematic circles.]
Praha: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., 2017. 298 s.

Beranská, Veronika - Uherek, Zdeněk
Obranné strategie obyvatelstva českého a ukrajinského původu na Ukrajině vyvolané následky černobylské nukleární havárie.
[The Defensive Strategies of Czech and Ukrainian Residents in the Ukraine against the Effects of the Chernobyl Nuclear Accident.]
Český lid, Etnologický časopis. Roč. 103, č. 1 (2016), s. 103-118.

Uherek, Zdeněk - Beranská, Veronika
Pavlivka Iodine Spring Water: Transnational Entrepreneurship in Post-Transition Contexts.
Rethinking ethnography in Central Europe. New York, NY: Palgrave Macmillan, 2015 - (Cervinkova, H.; Buchowski, M.; Uherek, Z.), s. 75-88.

Beranská, Veronika
„Šamanská jurta“: O pojetí zdraví a nemoci u jejích návštěvníků.
[„Shaman´s yurt“: the conceptualization of health and illness by its visitors.]
Culturologia. Roč. 3, č. 1 (2014), s. 4-13.

Beranská, Veronika
Krajanská lidová léčba a ritualizované praktiky u Čechů z Ukrajiny a Kazachstánu přesídlených do České republiky.
[Expatriates´ Folk Treatment and Ritualized Practises with Czechs from Ukraine and Kasakhstan Transferred to the Czech Republic.]
Národopisná revue. Roč. 23, č. 4 (2013), s. 264-271.

Uherek, Zdeněk - Beranská, Veronika - Honusková, V. - Jiráková, Anežka - Šolcová, Lenka
Analýza státního integračního programu pro azylanty.
[An Analysis of the State Integration Programme for Recognized Refugees.]
Praha : Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Ministerstvem vnitra České republiky, 2012. 273 s.

 Beranská, Veronika
Komplementární (lidová) léčba u přesídlených krajanů z Ukrajiny a Kazachstánu.
[A complementary folk cure at displaced compatriots from Ukraine, Kazakhstan.]
Identita migrantů z východní Evropy a jejich integrace v českém prostředí. Hradec Králové: Gaudeamus, 2011 - (Iljuk, B.), s. 61-75.

 
 

 

 

Z publikací Etnologického ústavu