Vyhledávání


Etnologický ústav  › Pracovníci  › FILES

GERGELOVÁ, Barbora, PhDr.

 

Středisko vědeckých informací EÚ AV ČR

 

pověřená vedoucí SVI

 

Fotodokumentační fondy Etnologického ústavu

 

narozena 1963
1984-1988 studium na FF UK obor národopis /dipl. práce-Příspěvek k dějinám českého národopisu. Karel Václav Adámek/
1989 - PhDr.

 

V EÚ pracuje od roku 1989. V letech 1995-97 pracovala na grantovém projektu Počítačové zpracování dokumentačních sbírek ÚEF AV ČR, grantový projekt GA ČR 404/95/1014, kde se podílela na vytvoření systému třídících kategorií pro práci s databázovou větou a prováděla odborný popis fotodokumentace, v říjnu 1996 byla jmenována řešitelkou grantu po úmrtí původního řešitele PhDr. S.Šislera, CSc. V letech 1999-2001 byla řešitelkou grantového projektu Lidové stavitelství na území Čech,Moravy a Slezska /kritická edice-CD-Rom/, grantový projekt GA ČR 404/99/0302. Výstup projektu vydání CD-Rom Lidová architektura na území Čech. Moravy a Slezska ve spolupráci s firmou Aip Beroun s.r.o.

 

Od roku 2002 je odbornou pracovnicí SVI se zaměřením na zpracování fotodokumentačních fondů. V roce 2004 se stala řešitelkou grantového projektu Interiér vesnického domu a jeho proměny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku /kritická edice CD-Rom/. Grantový projekt GA ČR 404/04//0134, ukončen v roce 2006. Výstup projektu vydání CD-R Interiér vesnického domu a jeho proměny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku /kritická edice CD-Rom).

 

V současné době pracuje na projektu Tradiční řemeslná výroba a zemědělské práce v Čechách, na Moravě a ve Slezsku-vědecká kritická edice CD-Rom. Grantový projekt GA ČR 404/09/1329, tříletý projekt 2009-2011.

 

Ve své publikační činnosti se věnuje otázkám počítačového zpracování fotografických sbírek a jejich zpřístupnění veřejnosti.


Výběrová bibliografie:

Charakteristika fotodokumentačních fondů k lidovému stavitelství uložených v Etnologickém ústavu AV ČR. In: Sb. Lidové stavitelství na starých fotografiích, Vysoké Mýto, Okr. muzeum 2002.
CD-Rom Lidová architektura v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. In. Sb. Neničte archivy! Strážnice, Ústav lidové kultury 2003.
Přehled fotodokumentační sbírky EÚ AV ČR, charakteristika Reprezentačního fondu NSČ. Národopisná revue č. 4, roč. XIII., 2003.
Interiér vesnického domu na fotografiích z fondů EÚ. In.:Sb. Fotografie jako ikonografický pramen. Strážnice, Ústav lidové kultury 2004.
Vývoj zpracování fotodokumentačních fondů Etnologického ústavu AV ČR v období1954-2005. In: Od lidové písně k evropské etnologii.100 let Etnologického ústavu AV ČR. Vyd. EU AV ČR Brno 2006.s.228-231

(spoluautor J.Otčenášek) Lidová řemesla a zemědělské práce v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Český lid č.3, 2009. s.320-322

  

 

 

tel. +420 234  612 611

 

 

Z publikací Etnologického ústavu