Vyhledávání


Etnologický ústav  › Pracovníci  › FILES

PhDr. Judita Hrdá
Oborová a personální bibliografie, zpracovatelka ASEP (automatický systém evidence publikací), evidence ISBN (International Standard Book Numbering) za EÚ AV ČR, v.v.i.
Lidová strava

Narozena 1958 v Praze
1978 - 1979: národopisné oddělení Národního muzea v Praze
1979 - 1982: lektorská činnost v národopisném oddělení Národního muzea v Praze
1979 – 1983: studium na FF UK obor národopis (diplomová práce: Příspěvek ke studiu materiální kultury slovenských reemigrantů z rumunského Rudohoří: Strava)
1989 - PhDr.

V EÚ (dříve ÚEF ČSAV) pracovala v letech 1983-1986, od roku 1991 je odbornou pracovnicí Střediska vědeckých informací (SVI). Zpracovává publikační činnost pracovníků ústavu pro celoakademický systém ASEP (automatizovaný systém evidence publikací) a věnuje se vytváření bibliografické databáze oborové bibliografie. Pro Český lid příležitostně sestavuje výběrové bibliografie osobností české etnologie. Zabývá se problematikou městské a lidové stravy a cukrářského řemesla.

Účast na grantech:
Autorsky se podílela na grantech „Lidová kultura v obrazech“ a na heslech k „Národopisné encyklopedii“(dějiny oboru, strava).

Výběrová bibliografie:

1. samostatné knižní publikace

Česká národopisná bibliografie 1990. 1. vyd. Praha : Ústav pro etnografii a folkloristiku ČSAV, 1991. 189 s. (s H. Müllerovou).
Česká národopisná bibliografie 1991.1. vyd. Praha : Ústav pro etnografii a folkloristiku AV ČR, 1995. 345 s. ISBN 80-85010-26-7.
Josef Vařeka. Bibliografická příloha národopisné revue č. 12. 1. vyd. Strážnice : Ústav lidové kultury 1998. 51 s. ISBN 80-86156-22-2. (s J. Vařekou)
Drahomíra Stránská (1899-1964). Bibliografická příloha Národopisné revue č. 13. 1. vyd. Strážnice : Ústav lidové kultury 1999. 38 s. ISBN 80-86156-25-7.
Česká národopisná bibliografie 1992. 1. vyd. Praha : Etnologický ústav AV ČR, 2000. 346 s. ISBN 80-85010-23-2.
Česká národopisná bibliografie 1993. 1. vyd. Praha : Etnologický ústav AV ČR, 2001. 286 s. ISBN 80-85010-27-5.
Česká národopisná bibliografie 1994. 1. vyd. Praha : Etnologický ústav AV ČR, 2002. 401 s. ISBN 80-85010-42-9.
Česká národopisná bibliografie 1995. 1. vyd. Praha : Etnologický ústav AV ČR 2003. 500 s. ISBN 80-85010-47-X.
Český historik František Kutnar. 1. vyd. Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov 2005. 16 s. ISBN 80-85010-70-4.

2. Odborné studie v časopisech a sbornících

Adaptační proces ve stravě při rodinných obřadech u slovenských reemigrantů z Rumunska (Benešov nad Černou, o. Český Krumlov). Český lid. 1985, roč. 72, č. 2, s. 99-104. ISSN 0009-0794.
Strava slovenských reemigrantů z rumunského Rudohoří v době příchodu na Benešovsko. In: Materiály k problematice novoosídleneckého pohraničí sv. 9. Varia. Zpravodaj KSVI 4, 1985. 1. vyd. Praha : ÚEF ČSAV, 1985, s. 73-90.
Současný stav stravy u nejmladší generace slovenských reemigrantů z rumunského Rudohoří. In: Etnické procesy 4. Etnické procesy v pohraničí českých zemí po roce 1945 (společnost a kultura) : Sborník referátů přednesených na konferenci s mezinárodní účastí konané ve dnech 5.-8. listopadu 1984 v Sobotíně, okr. Šumperk. Část 3. 1. vyd. Praha : ÚEF ČSAV, 1986, s. 65-70.
Využití českých periodik při tvorbě národopisné bibliografie. Národopisný věstník. 1996, roč. 13 [55], s. 127-132d. ISSN 0323-2492.
Odkaz Drahomíry Stránské z pohledu její publikační práce. Národopisný věstník 1999, roč. 15 [57] – 16 [58], s. 103-110. ISSN 0323-2492
Národopisná bibliografie Čech, Moravy a Slezska. Národopisný věstník 2000, roč. 17 [59], s. 26-31. ISSN 0323-2492.
Etnologický ústav Akademie věd České republiky. In: Historikův adresář, Historické instituce v České republice. 1. vyd. Praha : Sdružení historiků České republiky, 2002, s. 114-122.
K životnímu jubileu vědce a pedagoga PhDr. Josefa Vařeky, Dr.Sc. : Publikační činnost za léta 1998-2002. In: Ab amicis oblatum. Josefu Vařekovi k 75. narozeninám. / J. Woitsch, F. Bahenský. 1. vyd. Praha : Etnologický ústav AV ČR, 2002, s. 9-16.
Pojednání o bramborách a receptech v kuchyni všední i sváteční našeho i minulého věku.
In: Malé dějiny brambor /František Kutnar. 2. vyd. Pelhřimov : Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s r. o., Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, Etnologický ústav AV ČR, 2005, s. 181-196. ISBN 80-86559-30-0.
Cukroví. In: Lidová kultura : Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. A-N. Věcná část. 2. 1. vyd. Praha : Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. v Praze a Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v nakladatelství Mladá fronta, 2007, s. 92-94. ISBN 978-80-204-1712-1.
Zabijačka. In: Lidová kultura : Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. O-Ž. Věcná část. 3. 1. vyd. Praha : Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. v Praze a Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v nakladatelství Mladá fronta, 2007, s. 1186-1187. ISBN 978-80-204-1713-8.
Dny hladu a hojnosti ve spíži i na poli aneb co se zpívalo o jídle, vaření a hospodaření. Žena – hospodyně z pohledu kramářských tisků. In: Obrazy ženy v kramářské produkci / Markéta Holubová a kol. 1. vyd. Praha : Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008, s. 119-139. ISBN 978-80-87112-09-0.

e-mail: hrda@eu.cas.cz
tel. +420 222 828 601

Z publikací Etnologického ústavu