Vyhledávání


Etnologický ústav  › Pracovníci  › FILES

KAFKA, Luboš, PhDr.
 
Oddělení historické etnologie
 
narozen 1962
1983-1987: studium na FFUK obor národopis /dipl. práce Sbírka obrázků na skle v Muzeu Jindřicha Jindřicha v Domažlicích/
1987 PhDr.
1987-1988: zaměstnanec Státního ústavu památkové péče v Praze (oddělení lidové
architektury)
 
 
V Etnologickém ústavu pracuje od r. 1988. Ve druhé polovině 90. let se zapojil do zpracování hesel pro Národopisnou encyklopedii Čech, Moravy a Slezska - VII. lexikální oddíl věnovaný lidové duchovní kultuře. V letech 2000-2004 se podílel na řešení grantového projektu Nositelé tradic - Žijící lidské poklady (projekt GA AV ČR č. 9058001), kdy se ve spolupráci s režisérem Tomášem Petráněm zabýval rozsáhlou filmovou dokumentací současných reliktů tradiční lidové kultury. V letech 2005-2009 byl řešitelem analogicky koncipovaného projektu Žijící lidské poklady – Nositelé tradic II (projekt GA AV ČR č. 1QS900580551).
Ve své publikační činnosti se zaměřuje především na výtvarnou kulturu lidových vrstev a tzv. lidové náboženské umění (podmalby na skle apod.). Dále se zabývá filmovou dokumentací současného stavu tradičních lidových řemesel a rukodělné výroby (betlemářství, lidová dřevořezba a malba na skle) i výročních zvyků a obyčejů (půst, Velikonoce).
 
 
 
 
 
Výběrová bibliografie:
 
Malované na skle. Lidové podmalby. Lika klub, Praha 2005.
Auf Glass gemalt. Volkstümliche Hinterglasbilder aus Böhmen, Mähren und Schlesien. Privatdruck Wolfgang Steiner 2007.
Dárek z pouti. Poutní a pouťové umění. Lika klub, Praha 2009.
L. Kafka – T. Petráň: Betlemáři. Kapitoly z historie a současnosti tvorby betlémů. Publikace s přiloženým dvojdílným DVD. Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha 2009, 223 str.
 
Nositelé tradic. Lidová řemesla. Dvojdílné DVD s osmi dokumentárními filmy. Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha 2008.
Od Popelce do Provody. DVD s celovečerním dokumentárním filmem. Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., Praha 2010.
 
e-mail: kafka@eu.cas.cz
  
Tel.: +420 234 612 603

Z publikací Etnologického ústavu