Vyhledávání


Etnologický ústav  › Pracovníci  › FILES

MOTYČKOVÁ, Dana, PhDr., CSc.

Etnologie, lidové léčitelství, stavitelství, počítačové zpracovávání dokumentačních sbírek
Narozena 12.3. 1961 v Litoměřicích
1986 - FF UK, národopis (K problematice současných "lidových léčitelů" (osobnost léčitelky Charlotty Hanselové)
1987 - PhDr.
1993 - CSc. (práce na téma Nový přístup ke studiu lidového léčitelství metodami etnografie)


V EÚ (ÚEF) pracuje od 1986; byla členkou vědecké rady (1990) a vedoucí střediska vědeckých informací po zesnulém S. Šislerovi (1996). Od 1987 je členkou Národopisné společnosti (československé). V posledních letech se věnovala zejména počítačovému zpracování sbírky kreseb, odbornému i vědeckému zpracování a zpřístupnění veřejnosti rozsáhlého fondu Zaměřovací akce ČAVU (stavebně-technické a obrazové dokumentace lidových staveb z období Protektorátu) a přípravě výstavy „Minulost lékařství a léčitelství v českých zemích od středověku do počátku 20. století“. V rámci své dlouhodobé orientace na lidové léčitelství publikuje příspěvky na toto téma a dále se ve své publikační činnosti věnuje otázkám počítačového zpracování dokumentačních sbírek. Od roku 2007 externě přednáší na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.

Účast na grantech
Německá lidová píseň v Čechách a na Moravě (Nadace Volkswagen - Stiftung 1994)
Lidová kultura Čech, Moravy a Slezska v obrazech (GA ČR, 404/94/0619, 1994 - 1995)
Počítačové zpracování dokumentačních sbírek ÚEF AV ČR (GA ČR, 404/95/1014, 1995 - 1996, dočasně řešitelka po zesnulém PhDr. S. Šislerovi).
Poklady z fondů EÚ AV ČR, část 2. Zaměřovací akce České akademie věd a umění stavebně-technická a obrazová dokumentace lidových staveb (Program podpory cíleného výzkumu a vývoje AV ČR, IBS9058301, řešitelka, 2003 - 2004)

Výběrová bibliografie
- Lidové léčitelství. Léčitelé. Alternativní medicína. Výběrová bibliografie. Praha, Etnologický ústav AV ČR, 2003. 141 s.
- Fotografie jako součást dokumentace Zaměřovací akce České akademie věd a umění (1941-1946). In: Fotografie jako ikonografický pramen. Sborník příspěvků 20. strážnického sympozia konaného ve dnech 15.-16. září 2004. - (Ed. Blahůšek, J.). Strážnice, Ústav lidové kultury 2004: 83-90. (spolu s. K. Sedlickou)
 - Léčitelské rody u nás. Seriál 6 příspěvků v časopise Regenerace, 12, 2004, č. 8 až 13, 2005, č. 1.
- Historie léčitelství - speciální výstavní projekt pořadatele mapující historii léčitelství v Čechách, část 1. In: Katalog veletrhu Esoterika 2005, doprovodný program: 20-24. (1.-3. 4. 2005, Výstaviště Praha - Holešovice, poř. agentura Triumf)
- Podíl regionálních architektů na Zaměřovací akci při České akademii věd a umění. [Přínos regionálních pracovníků a literatury pro národopisné bádání . Jihlava, 20.9. 2005]. Národopisný věstník 22, 2005: 9-20 (spolu s K. Sedlickou)
- Obrazová a písemná dokumentace hospodářských objektů v jižních Čechách ve fondu Zaměřovací akce ČAVU (1941-46): Zpřístupnění fondu a možnosti širokého badatelského využití. In: Historické hospodářské stavby venkova, realita a perspektivy. Národní památkový ústav - ústřední pracoviště, 2005: 29-35. (spolu s. K. Sedlickou)
- Činnost Národopisné komise při České akademii věd a umění v období protektorátu a její přínos k rozvoji oboru. In: Od lidové písně k evropské etnologii. 100 let Etnologického ústavu Akademie věd České republiky. Brno, Etnologický ústav AV ČR Praha, 2006: 124-132. (spolu s K. Sedlickou)
- Fotografie Františka Háka ve fotoarchivu Etnologického ústavu AV ČR v Praze. In: Osobnosti historické fotografické dokumentace lidové architektury. Sborník referátů ze semináře ke 130. výročí narození Bohumila Vavruška konaného 20. října 2005 v Praze. Praha, Česká národopisná společnost, 2006: 15-19. (spolu s K. Sedlickou)
- Zaměřovací akce České akademie věd a umění na jižním Plzeňsku. Jižní Plzeňsko. Historickovlastivědný sborník Muzea jižního Plzeňska v Blovicích. Blovice, Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích  2007: 55-66. (spolu s K. Sedlickou a L. Procházkou)
- Kresebná, fotografická a písemná dokumentace vesnického stavitelství na Olomoucku ve fondu Zaměřovací akce ČAVU (1941-1946). In: Sborník ze semináře Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Národní památkový ústav, ústřední pracoviště Praha  a územní odborné pracoviště Olomouc, Olomoucký kraj 2008: 52-55, 8 obr. (spolu s. K. Sedlickou)
- Regionální architektonická soutěž ministerstva školství (1940-1942). In: Sborník ze semináře Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Národní památkový ústav, ústřední pracoviště Praha  a územní odborné pracoviště Olomouc, Olomoucký kraj 2008: 56-58, 4 obr. (spolu s. K. Sedlickou)
- Datované roubené domy na Vsetínsku a Zlínsku v plánové dokumentaci fondu ČAVU. In: Sborník ze semináře Vesnické stavitelství 1. poloviny 19. století. Dokumentace, průzkum, památková péče. Volduchy 17.-19. září 2008. Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze  a územní odborné pracoviště v Plzni, Plzeňský kraj, Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, Městský úřad Rokycany, obec Volduchy 2009: 50-53, 6 obr. (spolu s. K. Sedlickou)
- Kol.: Lidová kultura v obrazech. Praha, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i, 2009. 167 s.

Výstavy:
Minulost lékařství a léčitelství v českých zemích od středověku do počátku 20. století.
(26.11. 2009 - 7. 2. 2010, Novoměstská radnice, Praha)
Pořádaly: Novoměstská radnice Praha, p. o. – Felicius, o. p. s. – Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. – Zdravotnické muzeum Národní lékařské knihovny (scénář spolu se Š. Krýslem)

Tel: +420 234 612 605
e-mail: motyckova@eu.cas.cz

Z publikací Etnologického ústavu