Vyhledávání


Etnologický ústav  › Pracovníci  › FILES

Mgr. Alexandra Šikulová
 
e-mail: alexandra.sikulova@seznam.cz
tel.: +420 222 828 604
 
Specializace:
- historická demografie
- postavení ženy v raném novověku
 
Studium:
1999 - 2003 - Gymnázium J. K. Tyla Hradec Králové – Všeobecný obor
2003 - květen 2006 - bakalářské studium, Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra historických věd – Historické vědy: Kulturní dějiny (modul muzeologický)
Bakalářská práce: Filharmonie Sokola Hradec Králové 1921 – 1955. (ved. Mgr. Věra Doležalová). Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, 2006, 88 s.
2006 - květen 2009 - magisterské studium, Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra historických věd – Historické vědy: Kulturní dějiny (modul regionální)
Diplomová práce: Demografický vývoj farnosti Libčany v „dlouhém“ 19. století (1785 – 1914). (ved. prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.). Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, 2009, 257 s.
od 2009 - interní doktorandské studium, Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta, Katedra historických věd – Historické vědy: Historie
Disertační práce: Postavení vdovy v raném novověku (1650 – 1800) v Hradci Králové a v jeho okolí. (školitel prof. PhDr. Eduard Maur, CSc.)
 
Studium v zahraničí:
1.10.2007 - 31.3.2008 - Friedrich-Schiller Universität Jena, Deutschland (Socrates/Erasmus)
 
Publikační činnost:
Alexandra ŠIKULOVÁ, Hradec Králové - Všehrdova čp. 194, in: Sborník seminárních prací z předmětu Základy poznávání historických staveb v akademickém roce 2006/2007, Pardubice 2007, s. 46 - 52.
 
Praxe:
červenec - srpen 2005 - odborná praxe v Muzeu východních Čech v Hradci Králové
červen - srpen 2009 - dokumentátor výzkumného projektu Identifikace a dokumentace projevů tradiční lidové kultury v České republice (Muzeum východních Čech v Hradci Králové)
od 8. 2011 - pracovnice Oddělení historické etnologie EÚ AV ČR, v.v.i.
 

Vědecká činnost:
členka technické rady Theatrum historiae

Z publikací Etnologického ústavu