Vyhledávání


Etnologický ústav  › Pracovníci  › FILES

SLAVICKÝ Tomáš, PhDr., Ph.D.      
tel. vědecký pracovník
 
+420 220303925
e-mail: slavicky [@] imus.cas.cz

 
hudební historie - hudba 17. a 18. století.

Nar. 1973 v Praze

1996 UK FF v Praze, obor hudební věda
2002 Ph.D.

Tomáš Slavický působí v Ústavu pro hudební vědu (nyní Oddělení hudební historie EÚ) AV ČR od r. 1996. V návaznosti na disertační práci věnovanou životu a dílu Jana Zacha (1713-1773) se zaměřuje na výzkum archivních a notových pramenů k hudebnímu  životu v českých zemích v 18. století se zřetelem na jeho specifika a mezioborové přesahy. Věnuje se rovněž přípravě kritických edic (skladby Jana Zacha - Editio Spectrum, Praha 2000, 2001), podílel se na překladu latinského traktátu "Conclave Thesauri Magnae Artis Musicae" (příslušný grant koordinoval bývalý Ústav klasických studií AV ČR). Mimoto se věnuje popularizaci české duchovní hudby 17. a 18. století (spolupráce s redakcí Radia 3-Vltava, texty k nahrávkám). Je členem redakční rady časopisu Hudební věda, členem České společnosti pro výzkum 18. století (ISECS). Je nositelem Ceny Otto Wichterleho AV ČR, kterou získal v roce 2004.

Z publikací Etnologického ústavu