Vyhledávání


Etnologický ústav  › Pracovníci  › FILES


PhDr. Andrej Sulitka, CSc

 

 

e-mail: sulitka.andrej@seznam.cz

tel. +420 2 22828609

.

 

Etnická studia, národnostní menšiny, národnostně menšinová politika

Narozen 1945

1970 - FF UJEP (dnes Masarykova univerzita), etnografie, folkloristika

1971 - PhDr.

1978 - CSc. (práce na téma interetnických souvislostí lidové kultury na severním Slovensku)

1970-1977 pracovník Národopisného ústavu SAV v Bratislavě

1978-1990 pracovník ÚEF ČSAV

1991-2008 Úřad vlády ČR (sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny)

2008- vyučuje na FF UJEP v Ústí nad Labem

2012- pracuje v EÚ AV ČR

 

Zabývá se problematikou národnostních menšin a národnostně menšinovou politikou v Československu, zejména po rozdělení česko-slovenské federace v podmínkách samostatné České republiky.

 

Participace na grantových projektech:

 

˗      Spoluřešitel grantového projektu „Právní postavení národnostních menšin v minulosti a současnosti“ (Grantová agentura Akademie věd ČR č. KJB 701020601). Projekty řešené na Ústavu právních dějin Právnické fakulty UK v Praze, viz

 

http://www.prf.cuni.cz/detail_dm.php?id_aktualita=4669, projekt ukončen 2009.

 

˗      Spoluřešitel grantového projektu v rámci programu Iniciativy Společenství EQUAL, CZ.04.4.09, tématická priorita 9.3. Podpora adaptability, projekt Podpora Romů v Praze, viz http://www.equal.cz, projekt ukončen 2009.

Vybrané publikace:

˗      Průvodce právy příslušníků národnostních menšin v České republice (spolu s H. Frištenskou). Praha, Trilabit, 1994 (1.vyd.), 1995 (2.vyd.)

˗      Vývoj a súčasný stav praktických riešení a kompetencií vrcholných orgánov štátu po roku 1989. In: Romové v České republice, Praha, Socioklub, 1999

 

˗      K otázce motivace národnostního hnutí (se zřetelem k náboženským poměrům evangelíků na Těšínsku v meziválečném období). In: Kadłubiec, K. D. – Sulitka, A. – Štika, J.: Těšínsko 5. díl., Šenov u Ostravy, 2003   

 

 

 

˗      Národnostní menšiny v České republice po roce 1989 a národnostně menšinová politika. In: Petráš, R. – Petrův, H. - Scheu, H. Ch. In: Menšiny a právo v České republice. Praha, Auditorium, 2009

 

˗      K aktuálním otázkám menšinového zákona. In: Aktuální problémy právního postavení menšin v České republice, Praha, Úřad vlády, 2010  

 

 

 

 

Z publikací Etnologického ústavu