Vyhledávání


Etnologický ústav  › Pracovníci  › FILES

 

TRAXLER, Jiří, PhDr.

 

vědecký pracovník
e-mail: Jiri.Traxler@seznam.cz
tel.: +420 222 828 508
narozen 1946 v Praze
 
Vzdělání
1960–1964 Gymnázium Budějovická v Praze
1964–1968 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, etnografie a folkloristika
1966–1970 Lidová konzervatoř v Praze (skladba a zpěv)
1991–1994 FF UK, etnologie, Mgr.
2001 PhDr. (Rukopisné písňové soubory Jana Jeníka z Bratřic)
 
Odborné zaměření
Etnomuzikologie – folklorista se zaměřením na oblast písňových žánrů na pomezí lidovosti, městský folklor a nejstarší prameny českých lidových písní. Doplňování a pořádání příslušných pramenných fondů (např. sbírka Václava Pletky). Ediční práce (k tisku je připraven 2. díl kritické edice rukopisné písňové sbírky Jana Jeníka z Bratřic). Zvuková realizace historických pramenů (Jeníkovy zápisy z roku 1810; ohlasy evropských písní v českém společenském zpěvu). Spoluredaktor a jazykový redaktor Národopisné encyklopedie Čech, Moravy a Slezska.
 
Zaměstnání
1965–1991 umělecký vedoucí souboru Skiffle Kontra (Český skiffle, Žáci), zabývajícího se interpretací historických, lidových a pololidových písní ve stylizované podobě
průběžně scenárista, hudební skladatel
od 1994 Etnologický ústav AV ČR
 
Členství v odborných institucích, radách a komisích
člen redakční rady časopisu Český lid, EÚ AV ČR, Praha
člen redakční rady časopisu Kámen, OTA SERVIS, Praha
 
Další aktivity
autorství zábavně-naučných televizních a rozhlasových pořadů
výchovné koncerty a popularizační přednášky

 

Z publikací Etnologického ústavu