Vyhledávání


Etnologický ústav  › Pracovníci  › FILES

VALÁŠKOVÁ, Naďa, PhDr., CSc.      

e-mail: valaskova@eu.cas.cz

tel. +420 2 22828609

Specializace: Slovanská etnografie, etnická studia

Narozena 1944
1966 - FF UK, etnografie
1969 - PhDr.
1983 - CSc. (tématem práce byla Problematika rodiny v etnicky heterogenních podmínkách)

Od 1972 pracuje v EÚ (ÚEF). Provádí terénní výzkumy ve východní Evropě a v Kazachstánu. Zabývá se slovanskou etnografií, rodinnými a výročními obyčeji v historickém kontextu, problematikou etnických minorit, rolí rodiny v etnických procesech (reemigranti a novoosídlenci v českém pohraničí, etnické skupiny v bývalém Československu, přesídlenci českého etnického původu z Ukrajiny, Kazachstánu, Češi v bývalých republikách SSSR).

Z publikací Etnologického ústavu