Vyhledávání


Etnologický ústav  › Pracovníci  › FILES

 

VEJVODA, Zdeněk, PhDr., PhD.
mladší vědecký pracovník

e-mail: vejvoda@eu.cas.cz
tel.: +420 222 8282 506
narozen 1975 v Rokycanech

Vzdělání
1989–1993 Gymnázium Rokycany
1994–2000 Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni, dvouoborové studium českého jazyka a literatury a hudební kultury, učitelství pro střední školy
2000 Mgr. (Píseň a tanec do kolečka v Čechách)
2003-2010 doktorand v Ústavu etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Odborné zaměření
Etnomuzikologie, etnochoreologie – specializuje se na strukturální analýzu českého písňového typu a využití počítačových databází v etnomuzikologii. Věnuje se zkoumání lidové instrumentální hudby v Čechách a dudácké hudební a taneční kultury jihozápadních Čech. Člen jazykové a technické redakce Národopisné encyklopedie Čech, Moravy a Slezska.

Zaměstnání
1996–2002 učitel na Gymnáziu Rokycany
1999–2000 učitel na Základní umělecké škole Rokycany
od 2001 Etnologický ústav AV ČR
od 2003 zároveň učitel na hudebně dramatickém oddělení Pražské konzervatoře

Další aktivity, ocenění
umělecký vedoucí folklorních souborů, choreograf a upravovatel lidových písní autor cyklů výchovných koncertů pro základní školy s etnomuzikologickou tematikou
dramaturg a organizátor přednášek, seminářů, soutěžních přehlídek a koncertů
člen programových rad folklorních festivalů, autor a moderátor festivalových programů (Laureát Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici 1998, Hlavní cena MFF ve Strážnici 2006)


 

Z publikací Etnologického ústavu