Vyhledávání


Etnologický ústav  › Pracovníci  › FILES

VOJTĚCH Ivan, Prof., PhDr.      

vědecký pracovník

hudební historie – hudba 19. a 20. století.

Nar. 1928 v Boskovicích

Ivan Vojtěch studoval hudební vědu a estetiku na Masarykově univerzitě v Brně a na Karlově univerzitě v Praze. V letech 1953-1960 přednášel estetiku a dějiny hudby na JAMU v Brně, poté působil na Katedře dějin hudby UK FF v Praze. V letech 1956-1968 byl stálým kritikem Literárních novin, 1960-1970 členem redakce časopisu Divadlo, 1968-1970 šéfredaktorem časopisu Hudební rozhledy. V období normalizace byl propuštěn z UK FF a postižen zákazem publikační činnosti. V 2. polovině 80. let pracoval v Kabinetu pro studium českého divadla (= Ústavu pro českou literaturu) ČSAV. V roce 1990 byl rehabilitován a jmenován docentem a profesorem hudební vědy na UK FF v Praze. V letech 1999-2002 působil jako ředitel Ústavu pro hudební vědu AV ČR. Publikoval stati a eseje o dílech B. Smetany, A. Dvořáka a L. Janáčka, o pražské německé hudební kultuře a o evropských skladatelích 20. století. Je členem ediční rady Arnold Schönberg-Gesamtausgabe (od roku 1966) a vydavatelem skladatelových literárních textů (Arnold Schönberg. Gesammelte Schriften, Frankfurt a.M. 19761976).

tel. +420 220303932
e-mail: vojtech [@] imus.cas.cz

Z publikací Etnologického ústavu