Vyhledávání


Zdeněk Uherek: Češi v Bosně a Hercegovině. Antropologické pohledy na společenský život české menšiny v zahraničí.

Cesi-v-Bosne_xUherekx.jpg
 
Vydal Etnologický ústav AV ČR ,v.v.i. Praha 2011, s. 230, jmenný rejstřík, anglické resumé
Cena 250 Kč 
ISBN 978-80-87112-48-9
 

Tematická monografie je výsledkem řady badatelských činností, které probíhaly v letech 1993 až 2010 v Etnologickém ústavu AV ČR,v.v.i. Cílem publikace je přiblížit čtenáři život příslušníků české menšiny v Bosně a Hercegovině v průběhu posledních 150 let. Autor zachycuje usidlování krajanů v jejich novém domově, reflexi nového prostředí a kontakty s původními obyvateli po dobu několika generací. Pozornost věnuje také vztahům lidí žijících na území Bosny a Hercegoviny a současné České republiky v širší historické perspektivě a významným osobnostem českého původu, které se pozitivně zapsaly do historie této země.

 

 

6. 9. 2011

Z publikací Etnologického ústavu