Vyhledávání


„Měla jsem moc krásné dětství“. Vzpomínky německých obyvatel Brna na dětství a mládí ve 20.–40. letech 20. století

mela_jsem_moc_krasne.jpg

mela_jsem_moc_krasne.jpg

„Měla jsem moc krásné dětství“. Vzpomínky německých obyvatel Brna na dětství a mládí ve 20.–40. letech 20. století / „Ich hatte eine sehr schöne Kindheit.“ Erinnerungen von Brünner Deutschen an ihre Kindheit und Jugend in den 1920er-1940er Jahren. Zpracovaly a k vydání připravily Jana Nosková a Jana Čermáková. Brno: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i. – pracoviště Brno a Statutární město Brno – Archiv města Brna.

 
Ve dvojjazyčné (česko-německé) knize je publikováno třinácti upravených interview s obyvateli Brna německého původu. Interview vznikla pomocí metody orální historie a tematicky se zaměřují na každodenní život v multietnickém městě od 20. let 20. století do roku 1945/1946, kdy část narátorek a narátorů musela město Brno opustit. Partnery rozhovorů nahraných v letech 2009–2012 byly osoby narozené v letech 1919–1935, které v současné době žijí v Německu, ve Švýcarsku nebo v Brně. Kniha je uvedena teoretickou studií zabývající se historií Brna, tématem dětství a mládí v etnologické a historické literatuře, metodou orální historie a kontextem vzniku sbírky rozhovorů. Publikace představuje jedinečný pokus o zmapování vzpomínek na každodenní život dětí v československém velkoměstě v meziválečném a válečném období. Součástí knihy jsou životopisné medailony respondentů, glosář, uličník, geografický a jmenný rejstřík a černobílé fotografie.
 

Naše publikace si můžete objednat poštou, zasláním naší nabídky s označením žádaných titulů, nebo telefonicky na čísle 234 612 611(dr. Gergelová), e-mail: gergelova@eu.cas.cz6. 1. 2014

Z publikací Etnologického ústavu