Vyhledávání


Výzva k podávání návrhů na externí kandidáty do Rady EÚ AV ČR

Dne 8. 6. byly vypsány volby do Rady Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. Z pravomoci osoby pověřené řízením Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. vyzývám k podávání návrhů na externí kandidáty do Rady EÚ AV ČR, v. v. i. Návrhy kandidátů je nutno doručit na sekretariát EÚ nejpozději ve čtvrtek 15. 6. 2017 do 18:00 hodin a to buď písemně nebo elektronicky (e-mailem na adresu office@eu.cas.cz), jiným způsobem doručené návrhy nebo návrhy doručené po této lhůtě nebudou akceptovány.
Návrhový list s prohlášením kandidáta do Rady EÚ musí obsahovat vlastnoruční podpis kandidáta a musí v něm být vyznačeno, do kterého volebního koše je kandidát navržen a kdo jej navrhuje. Jedna a táž osoba může být navržena vždy pouze do jednoho volebního koše.
Daniela Stavělová
pověřená řízením EÚ AV ČR, v. v. i.

 

Volební řád

Návrhový list

 


 

9. 6. 2016

Z publikací Etnologického ústavu