Vyhledávání


Výběrové řízení

Na pracovní místo postdoktorand.

Ředitel ústavu vypisuje výběrové řízení v rámci Programu podpory perspektivních lidských zdrojů - Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR na pracovní místo postdoktorand v Etnologickém ústavu AV ČR, v. v. i. Podmínkou zařazení do výběru jsou vynikající výsledky doložené publikační činností, obhájení doktorského titulu ne dříve než 1. 1. 2016 a kvalitní projekt pro činnost na některém z oddělení Etnologického ústavu AV ČR. Přihlášky obsahující odborný životopis, publikační činnost, návrh na oddělení pro zařazení, rámcový pracovní program na dva roky a případně projekty, na nichž hodlá zájemce participovat, posílejte do 1. 9. 2017 na elektronickou adresu: office@eu.cas.cz a v kopii na stavelova@eu.cas.cz. Předběžný výběr kandidátů uskutečňuje na základě vnitřního výběrového řízení Rada pracoviště, výběr kandidátů pro financování celoakademická komise.
V Praze 11. 8. 2017

Doc. Mgr. Daniela Stavělová, CSc.

pověřená řízením EÚ AV ČR, v. v. i.

11. 8. 2017

Z publikací Etnologického ústavu