Vyhledávání


Přednášky dr. Rebeky Kunej

O výzkumu slovinské lidové hudby a tance

Etnologický ústav AV ČR v. v. i.
a Ústav pro taneční vědu Hudební a taneční fakulty AMU
Vás zvou na přednášky, na nichž vystoupí Dr. Rebeka Kunej
Badatelka Institutu etnomuzikologie při Slovinské akademii věd a umění.
Slovinské dědictví lidového tance: minulost a budoucnost.
Přednáška se bude věnovat historii výzkumu lidového tance ve Slovinsku, typologii lidových tanců a jejich současným podobám. Prezentace bude zahrnovat filmové ukázky i praktickou část.
17. 10., 9:00 hod., HAMU, Malostranské nám. 13, učebna č. 2041 a 2024

Gramofonové nahrávky jako etnochoreologický zdroj.
Historické gramofonové desky stály až donedávna mimo pozornost etnochoreologů. Přednáška ukáže, jak mohou historické komerčně vydávané desky přispět k poznání historie slovinské lidové hudby a tance. Jako příklad budou analyzovány téměř sto let staré nahrávky slovinských imigrantů ve Spojených státech.
24. 10., 14:30 hod., pracovna ředitele Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., Na Florenci 3, Praha 1
Přednášky budou v anglickém jazyce

15. 10. 2017

Z publikací Etnologického ústavu