Vyhledávání


Týden vědy a techniky

  •  Přehled akcí pořádaných Etnologickým ústavem v rámci Týdne vědy a techniky.

6. 11.
Den otevřených dveří v Etnologickém ústavu AV ČR, Pracoviště Brno a sním spojené akce:

  • Promítání antropologického filmu "Hledání východu" s komentářem autora Michala Pavláska
  • Exkurze do dokumentačních archivních sbírek brněnského pracoviště Etnologického ústavu
  • Přednášku „Hostinská zařízení a turismus v Moravském krasu“
  • Beseda o terénních výzkumech z obcí Nedašov, Nedašova Lhota a Návojná s PhDr. Janou Pospíšilovou, Ph.D.
  • Přednáška o místech paměti města Brna ve 20. století, o soužití a následném konfliktu českého, židovského a německého obyvatelstva.

http://www.tydenvedy.cz/program/akce?id=95&a=den-otevrenych-dveri-v-etnologickem-ustavu-av-cr-pracoviste-brno
http://www.tydenvedy.cz/program/akce?id=130&a=exkurze-do-dokumentacnich-archivnich-sbirek-brnenskeho-pracoviste-etnologickeho-ustavu
http://www.tydenvedy.cz/program/akce?id=134&a=exkurze-do-dokumentacnich-knihovnich-sbirek-brnenskeho-pracoviste-etnologickeho-ustavu

 

Výstava "Místa paměti"
http://www.tydenvedy.cz/program/akce?id=187&a=aquotmista-pametiaquot

 

Hornický skanzen Mayrau, Vinařice 56 Vinařice, okres Kladno, Středočeský kraj
Výstava věnovaná Karolíně Štikové (1887–1963) z Vinařic, která svá vyprávění o životě doplnila o vlastní kresebné črty.
http://www.tydenvedy.cz/program/akce?id=404&a=fenomeny-post-industrialu--karolina-stikova

Více informací

 

7.11. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Očkova 5, Roudnice nad Labem.
Prezentace písňové sbírky učitele Františka Homolky (1885–1933). Součástí akce bude i folklorní vystoupení
http://www.tydenvedy.cz/program/akce?id=403&a=lidove-pisne-z-podripska-ve-sbirce-frantiska-homolky

Více informací 

 

7. a 8. 11.
Den otevřených dveří v Etnologickém ústavu AV ČR, Kabinet hudební historie, Puškinovo nám., Praha 6

  • Přednáška „Hudba ve středověkém skriptoriu“
  • Vzpomínka na Karla Husu v jeho rodném domě

http://www.tydenvedy.cz/program/akce?id=401&a=den-otevrenych-dveri-v-etnologickem-ustavu-av-cr-kabinet-hudebni-historie


10. a 11. 11. Konference české společnosti pro hudební vědu na téma Forma, reforma a reformace v hudbě a hudební vědě.
http://www.tydenvedy.cz/program/akce?id=402&a=konference-ceske-hudebni-spolecnosti--kabinet-hudebni-historie

Více na http://www.tydenvedy.cz/program/#c=0

Nebo zde

3. 11. 2017

Z publikací Etnologického ústavu