Vyhledávání


Holubová Markéta: Katalog kramářských tisků III. Německé kramářské tisky, jednolisty a kuplety

Holubová Markéta: Katalog kramářských tisků III. Německé kramářské tisky, jednolisty a kuplety.

Vydal Etnologický ústav AV ČR,v.v.i. Praha 2018. s. 128, 8 rejstříků, anglické resumé.

Sbírku jazykově německých kramářských tisků, jednolistů a kupletů, uloženou v archivu Etnologického ústavu AV ČR,v.v.i. v Praze ve Fondu německých oblastí tzv. Pražské sbírce německých lidových písní tvoří německá kramářská produkce s náboženskou a světskou tematikou, která byla distribuována na území střední Evropy v letech 1674-1874. Katalog obsahuje 280 anotovaných záznamů, nedílnou součástí je také rozsáhlý vyhledávací aparát, sestávající z osmi rejstříků.

Cena 110 Kč
ISBN 978-80-88081-15-9

19. 2. 2018

Z publikací Etnologického ústavu