Vyhledávání


Výběrové řízení na pozici postdoktorand

Uzávěrka 3.9. 2018

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje výběrové řízení na zařazení do „Programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdová podpora postdoktorandů na pracovištích AV ČR“
Kandidátem může být pouze vysokoškolsky vzdělaný pracovník odpovídající kvalifikačnímu stupni "postdoktorand", a to nejdéle 2 roky po obhájení titulu Ph.D., Dr. nebo jejich ekvivalentu, Do této doby se nezapočítává doba strávená na rodičovské/mateřské dovolené. Do této doby se nezapočítává ani doba strávená na dlouhodobém zahraničním studijním pobytu, přičemž maximální časový odstup mezi obhajobou titulu a podáním žádosti může být v takovém případě 4 roky.
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
- odborný životopis kandidáta a doložení jeho vědeckých, případně organizačních či pedagogických schopností
- seznam publikovaných prací
- název a rámcový pracovní program projektu, na kterém bude kandidát pracovat (projekt může být rozvržen do jednoho či dvou let)
- motivační dopis

Uvedené podklady předložte nebo zašlete do 3. 9. 2018 na adresu:
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Sekretariát ředitele 
Na Florenci 3
110 00 Praha 1

Kandidáti, kteří uspějí v rámci výběrového řízení EÚ AV ČR, postoupí do celoakademického konkurzu, který rozhodne o finanční podpoře nejméně na rok nejvýše však na dva roky s platností od 1. 1. 2019.

The Institute of Ethnology of the CAS invites junior researchers, PhD holders, to apply for a postdoc scholarship funded by the Czech Academy of Sciences
Applicants must have obtained a PhD degree in the past 2 years (before the beginning of the scholarship) with the exception of time spent on maternal / parental leave.
Application must contain:
- Curriculum Vitae
- Proof of the PhD degree
- Description of applicant’s research interests, description of the research project (Project duration 12 to 24 months)
- List of publications
- Letter of motivation

All applications must be submitted until 3rd September 2018 to the address:
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
(secretary)
Na Florenci 3
110 00 Praha 1

 

19. 7. 2018

Z publikací Etnologického ústavu