Vyhledávání


2-year postdoctoral fellowship / Výběrové řízení na pozici postdoktorand

 Uzávěrka / deadline 30. 9. 2018

 We are happy to announce a 2-year postdoctoral fellowship starting from January 2019. Preference will be given to candidates with demonstrable potential to purse outstanding research and deliver high-quality publications focusing on issues related to migration, diaspora, transnationalism, minorities, refugees and/or violence. For more details please see the enclosed document.

 

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., vyhlašuje výběrové řízení na pozici postdoktoranda. Upřednostněn bude uchazeč/ka, jehož/jejíž dosavadní práce jasně demonstruje potenciál provádět vynikající a špičkovými publikacemi završený výzkum zaměřený na otázky migrace, diaspor, transnacionalismu, minorit, uprchlíků a/nebo násilí. Bližší podrobnosti k podmínkám výběrového řízení naleznete v přiloženém dokumentu zde.

If interested apply by 30 September 2018.
Přihlášky zasílejte do 30. září 2018.

9. 8. 2018

Z publikací Etnologického ústavu