Vyhledávání


Výběrová řízení na vědecké pozice

 Uzávěrka 31. 10. 2018

Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. vyhlašuje v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 420/2005 Sb. a Stanov AV ČR výběrová řízení na pozice vědeckého pracovníka / pracovnice do:


Oddělení etnických studií – podrobnosti ZDE

Oddělení etnomuzikologie – podrobnosti ZDE

Oddělení historické etnologie – podrobnosti ZDE

Pracoviště Brno – podrobnosti ZDE


Uzávěrka pro zasílání přihlášek do všech výběrových řízení je 31. 10. 2018, předpokládaný nástup 1. 1. 2019.

26. 9. 2018

Z publikací Etnologického ústavu